Interoperabel

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Goals > Interoperabel
Contextdiagram
Burgers en bedrijven en bedrijfsvoering van een gemeente hebben een belang bij interoperabel zijn van data en systemen zodat ketensamenwerking en regie ondersteund wordt. (Goal) Interoperabel Driver Wet Digitale Overheid Een digitaal onafhankelijke (van big tech) overheid zorgt ervoor dat we als overheid Europees politiek en economisch minder kwetsbaar zijn. (Driver) Digitaal soeverein De (dienstverlening van de) overheid is zo ingericht dat met een optimale balans tussen kosten, tijdigheid en kwaliteit het beoogde doel wordt bereikt. (Driver) Doelmatig De (dienstverlening van de) overheid bereikt de gestelde doelen en voldoet zo aan de verwachtingen van burgers en bedrijven. (Driver) Doeltreffend Driver NORA Driver Wet hergebruik overheidsinfor- matie (Who) Voorkom onnodige complexiteit door activiteiten en middelen die geen waarde toevoegen, weg te laten. (Principle) Streef naar eenvoud Bundel de dienst met andere voor de afnemer relevante diensten binnen de keten, zodat die in één keer afgenomen kunnen worden. (Principle) Bundel diensten Digitale zelfbeschikking op gegevens (Principle) Bied regie op gegevens Lever een gelijkwaardige uitkomst, ongeacht het gebruikte kanaal. Bied de dienst aan via internet, fysiek (off-line) en eventueel via andere passende kanalen waar de afnemer gebruik van kan maken (Principle) Lever een kanaal- onafhankelijk resultaat InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 10-04-2024 22:16:31 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 22:16:31 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Goal
Label     Interoperabel
Definitie     Burgers en bedrijven en bedrijfsvoering van een gemeente hebben een belang bij interoperabel zijn van data en systemen zodat ketensamenwerking en regie ondersteund wordt.
Toelichting     In de context van NORA betreft interoperabiliteit de informatiedeling tussen een overheidsorganisatie enerzijds en burgers, bedrijven of andere overheidsorganisaties anderzijds. Ongeacht het soort informatie en de manier waarop deze wordt gedeeld. Interoperabiliteit gaat over informatieverwerking, maar raakt evengoed aan de bedrijfsprocessen en de technische voorzieningen.
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
ID     KD21
Toelichting     In de context van NORA betreft interoperabiliteit de informatiedeling tussen een overheidsorganisatie enerzijds en burgers, bedrijven of andere overheidsorganisaties anderzijds. Ongeacht het soort informatie en de manier waarop deze wordt gedeeld. Interoperabiliteit gaat over informatieverwerking, maar raakt evengoed aan de bedrijfsprocessen en de technische voorzieningen.
Vindt grondslag in     https://www.noraonline.nl/wiki/Interoperabiliteit, wet hergebruik overheidsinformatie (Who)
Referentiearchitectuur     GEMMA
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
Object ID     ce8719b4-f10b-4da2-99a3-6440d6039d79
Object ID     ce8719b4-f10b-4da2-99a3-6440d6039d79
Object ID_nl     ce8719b4-f10b-4da2-99a3-6440d6039d79,ce8719b4-f10b-4da2-99a3-6440d6039d79
Original ID     id-69baeac116a549819576c2f4d042bf59
Semanticsearch     interoperabel
ArchiMate-views
Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 21:02.