Bundel diensten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Principles > Bundel diensten
Contextdiagram
Bundel de dienst met andere voor de afnemer relevante diensten binnen de keten, zodat die in één keer afgenomen kunnen worden. (Principle) Bundel diensten Diensten en deeldiensten die bij elkaar horen worden gebundeld aangeboden aan burgers en bedrijven. Zo ervaren zij de dienstverlening als één geheel en worden ze beter bediend. Overheidsdienstverleners en ketenpartners werken samen om dit te bereiken. (Goal) Gebundeld De overheidsdienstverlener zorgt voor goede informatievoorziening over het aanvragen en leveren van een dienst door deze gebruikersvriendelijk in te richten. De informatie wordt overzichtelijk en in onderlinge samenhang gepresenteerd. Dat is essentieel zodat burgers en bedrijven kunnen bepalen waar ze recht op hebben, en hoe dat recht kunnen halen. (Goal) Overzichtelijk Burgers en bedrijven en bedrijfsvoering van een gemeente hebben een belang bij interoperabel zijn van data en systemen zodat ketensamenwerking en regie ondersteund wordt. (Goal) Interoperabel Digitale diensten voor de overheid zijn voor iedereen bruikbaar oftewel "digitoegankelijk". Bovendien hebben burgers en bedrijven belang bij een overheid die bereikbaar is via verschillende kanalen: bij voorkeur digitaal, indien gewenst via de telefoon, post of persoonlijk. Overheidsdienstverleners communiceren eenduidig via alle beschikbare kanalen en bieden begeleiding aan diegenen die er zonder hulp niet uitkomen, zodat iedereen ten volle kan deelnemen aan de samenleving. Ze sluiten aan bij de manier waarop afnemers contact met hen willen en kunnen onderhouden. Zowel wat betreft de beschikbare communicatiekanalen, als de tijdstippen waarop contact mogelijk is en de gebruikersvriendelijkheid van de communicatiemiddelen. (Goal) Toegankelijk RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 02-10-2023 11:56:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 02-10-2023 11:56:33 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Principe
Documentation   :  Bundel de dienst met andere voor de afnemer relevante diensten binnen de keten, zodat die in één keer afgenomen kunnen worden.
Toelichting   :  Door bundeling van diensten nemen gebruiksgemak en meerwaarde voor afnemers toe: waar voorheen meerdere aanvragen nodig waren, kan nu met één aanvraag worden volstaan. Tevens kunnen overheidsdienstverleners zo efficiënter samenwerken.
ID   :  GAP04
Implicatie   :  Refereren aan CG informatie architectuur lagen en principes
Toelichting   :  Door bundeling van diensten nemen gebruiksgemak en meerwaarde voor afnemers toe: waar voorheen meerdere aanvragen nodig waren, kan nu met één aanvraag worden volstaan. Tevens kunnen overheidsdienstverleners zo efficiënter samenwerken.
NORA principe   :  https://www.noraonline.nl/wiki/Bundel_diensten
Referentiearchitectuur   :  NORA
Review 31-10-2022   :  Uit review blijkt dat deze niet duidelijk is. NORA teruggeven.
GEMMA type   :  Principe
Object ID   :  94edd1a5-e13a-4a96-9a23-3b13aa76f344
Object ID_nl   :  94edd1a5-e13a-4a96-9a23-3b13aa76f344
Original ID   :  id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6157
Semanticsearch   :  bundel diensten
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 17:20.