Wet Digitale Overheid

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Drivers > Wet Digitale Overheid
Contextdiagram
Driver Wet Digitale Overheid Diensten en de hiervoor benodigde informatie, zijn op het juiste moment klaar voor gebruik. De overheidsdienstverlener zorgt voor de tijdigheid, continuïteit en robuustheid van de dienst, zodanig dat deze: # geleverd kan worden wanneer deze nodig is; # ook in de toekomst geleverd blijft worden; # bestand is tegen verstoringen en aanvallen. De overheidsdienstverlener legt daarom de vereisten over beschikbaarheid vast en evalueert deze regelmatig. De overheidsdienstverlener zorgt ervoor dat de dienst aan de verwachtingen blijft voldoen, die burgers en bedrijven redelijkerwijs mogen stellen. (Goal) Beschikbaar Burgers en bedrijven en bedrijfsvoering van een gemeente hebben een belang bij interoperabel zijn van data en systemen zodat ketensamenwerking en regie ondersteund wordt. (Goal) Interoperabel Overheidsdienstverlening moet zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Om dit mogelijk te maken zijn overheidsorganisaties, processen en systemen duidelijk afgebakend en modulair opgebouwd. De positionering van verschillende onderdelen is duidelijk evenals de afspraken die gelden. Hierdoor kunnen gedeelde functies gemakkelijker over overheidsorganisaties gebruikt worden. (Goal) Wendbaar Innovaties kunnen oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken. Nieuwe innovatieve toepassingen vormen de technologische kennisbasis voor vernieuwing op tal van maatschappelijke terreinen. Innovatie maakt nieuwe oplossingen mogelijk, nu en in de toekomst. De overheid benut innovaties om de dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld door nieuwe, meer flexibele en eigentijdse vormen van interactie met burgers en bedrijven. Als lerende organisatie stelt de overheid zich open voor innovatieve oplossingen van het bedrijfsleven en de wetenschap. En maakt ruimte voor innovatie door zich niet te richten op de oplossing maar op het gewenste resultaat. (Goal) Innovatief InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 12-04-2024 13:00:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2024 13:00:36 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Driver
Label     Wet Digitale Overheid
Definitie    
GEMMA type     Beleidskader
ID     GK04
Referentiearchitectuur     GEMMA
GEMMA type     Beleidskader
Object ID     883cd571-fd60-4c2f-9fb6-9247613cc9c3
Object ID     883cd571-fd60-4c2f-9fb6-9247613cc9c3
Object ID_nl     883cd571-fd60-4c2f-9fb6-9247613cc9c3,883cd571-fd60-4c2f-9fb6-9247613cc9c3
Original ID     id-448a2c1396ec418d818e7cd2389458cd
Semanticsearch     wet digitale overheid
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 20:35.