Beschikbaar

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Goals > Beschikbaar
Contextdiagram
Diensten en de hiervoor benodigde informatie, zijn op het juiste moment klaar voor gebruik. De overheidsdienstverlener zorgt voor de tijdigheid, continuïteit en robuustheid van de dienst, zodanig dat deze: # geleverd kan worden wanneer deze nodig is; # ook in de toekomst geleverd blijft worden; # bestand is tegen verstoringen en aanvallen. De overheidsdienstverlener legt daarom de vereisten over beschikbaarheid vast en evalueert deze regelmatig. De overheidsdienstverlener zorgt ervoor dat de dienst aan de verwachtingen blijft voldoen, die burgers en bedrijven redelijkerwijs mogen stellen. (Goal) Beschikbaar https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/generieke-digitale-infrastructuur-gdi (Driver) Generieke digitale infrastuctuur Driver Wet Digitale Overheid Een digitaal onafhankelijke (van big tech) overheid zorgt ervoor dat we als overheid Europees politiek en economisch minder kwetsbaar zijn. (Driver) Digitaal soeverein Niemand hoeft bij dienstverlening van de overheid te vrezen voor gevaren en bedreigingen. (Driver) Veilig Driver Wet Modernisering Electronisch Bestuurlijk verkeer (Wmbev) Bereid de dienst voor op veranderende werklast of reikwijdte. (Principle) Maak diensten schaalbaar Maak in alle stappen van ontwerp en doorontwikkeling van de dienst de risico's inzichtelijk en stuur op een afgewogen beheersing ervan. (Principle) Beheers risico's voortdurend Verifieer doorlopend de kwaliteit en de juiste werking van de componenten en beheersmaatregelen van de dienst. Amsterdam: Borg gedurende de levensloop van onze digitale diensten dat deze passend, betrouwbaar, beschikbaar, actueel en veilig zijn met inachtneming van wettelijke kaders en beleidskaders. (Principle) Verifieer altijd Gebruik gegevens als fundament voor het ontwerp, realisatie en doorontwikkeling van de dienst en richt het beheer hiervan goed in. (Principle) Neem gegevens als fundament InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 10-04-2024 22:25:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 22:25:41 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Goal
Label     Beschikbaar
Definitie     Diensten en de hiervoor benodigde informatie, zijn op het juiste moment klaar voor gebruik. De overheidsdienstverlener zorgt voor de tijdigheid, continuïteit en robuustheid van de dienst, zodanig dat deze:
  1. geleverd kan worden wanneer deze nodig is;
  2. ook in de toekomst geleverd blijft worden;
  3. bestand is tegen verstoringen en aanvallen.
De overheidsdienstverlener legt daarom de vereisten over beschikbaarheid vast en evalueert deze regelmatig. De overheidsdienstverlener zorgt ervoor dat de dienst aan de verwachtingen blijft voldoen, die burgers en bedrijven redelijkerwijs mogen stellen.
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
ID     KD06
NORA kwaliteitsdoel     https://www.noraonline.nl/wiki/Beschikbaar_(Doel)
Referentiearchitectuur     NORA
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
Object ID     be28634a-1d63-43aa-abf5-f87c4a941690
Object ID     be28634a-1d63-43aa-abf5-f87c4a941690
Object ID_nl     be28634a-1d63-43aa-abf5-f87c4a941690,be28634a-1d63-43aa-abf5-f87c4a941690
Original ID     id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6205
Semanticsearch     beschikbaar
ArchiMate-views
Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 20:34.