Publieksdiensten applicatieservices voor gemeente

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Groupings > Publieksdiensten applicatieservices voor gemeente
Contextdiagram
Een groep met publieksdienst domeinspecifieke applicatieservices voor de (medewerkers) van de gemeente (Grouping) Publieksdienst- en applicatieservi- ces voor gemeente Applicatieservice voor het strategisch kunnen promoten van de stad (ApplicationService) Ondersteunen van city marketing Component voor ondersteuning van oa Bijzondere Wetten en APV gerelateerde vergunningen. (ApplicationService) Beheren van BW- en APV- vergunningen Grouping Publieksdienst- en Applicatieservice voor het monitoren en beheren van, o.a. social, media inclusief het leveren van managementinformatie. (ApplicationService) Monitoren, plaatsen en analyseren vansocial media berichten ApplicationService Ondersteunen van documenten verstrekking Applicatieservice voor het ondersteunen van diensten rondom de burgerlijke stand (ApplicationService) Ondersteunen van burgerlijke stand diensten Applicatieservice om te meten hoe tevreden afnemers zijn over dienstenlevering (ApplicationService) Klanttevreden- heidsmeting enanalyse Applicatieservice om ingediende ideeën vast te leggen, te (laten) beoordelen en van reactie te voorzien (ApplicationService) Beheren van ingediende ideeën Het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ (ApplicationService) Beheren onroerende zaakgegevens Applicatieservice voor het ondersteunen van dienstverlening via een call-center. (ApplicationService) Ondersteunen van callcenterwerk- zaamheden Applicatieservice voor het kunnen geven van bedrijfsadviezen en bieden van bedrijfsondersteuning (ApplicationService) Ondersteunen van bedrijfsadvies en ondersteuning Applicatieservice voor ondersteuning van het beheer van winkels, markten en straathandel (ApplicationService) Beheren van winkels, markt en straathandel Applicatieservice voor het beheren van diverse soorten subsidies. (ApplicationService) Beheren van subsidies Applicatieservice voor het ondersteunen van dienstverlening via balies. (ApplicationService) Ondersteunen van baliedienstverl- ening Applicatieservice voor aqcuisitie en relatiebeheer richting ondernemers (ApplicationService) Ondersteunen van economische aquisitie en accountmanag- ement ApplicationService Ondersteunen van belasting subject- en objectregistrati- e Applicatieservice voor het kunnen organiseren van verkiezingen en het verwerken van uitgebrachte stemmen. (ApplicationService) Ondersteunen van verkiezingen Applicatieservice voor het kunnen vaststellen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationService) Ondersteunen van waardering Applicatieservice voor het administreren van persoons gerelateerde gegevens (ApplicationService) Beheren van persoons gerelateerde gegevens (BRP) Applicatieservice voor het uitwisselen van berichten met het GBA-netwerk (ApplicationService) Uitwisselen vanberichten met het GBA- netwerk Applicatieservice voor het innemen en bewaren van verloren voorwwerpen en het teruggeven daarvan aan de rechtmatige eigenaar (ApplicationService) Beheren van aangiften van verloren en gevonden voorwerpen Applicatieservice voor het heffen van diverse soorten belastingen alsmede leges en retributies. (ApplicationService) Ondersteunen van belastingheffing Applicatieservice voor het afhandelen van schadeclaims waarvoor de gemeente aansprakelijk is. (ApplicationService) Afhandelen vanschade Applicatieservice voor het ondersteunen van verlening van kwijtschelding (ApplicationService) Ondersteunen van kwijtschelding Applicatieservice voor het aannemen, behandelen en terugmelden van klachten en meldingen (ApplicationService) Beheren van klachten en meldingen ApplicationService Ondersteunen van Nederlandersc- hap diensten Groepering van applicatieservices ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente (BusinessRole) Gemeente AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 09-11-2022 22:39:01 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 22:39:01 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
Naam  : Publieksdiensten applicatieservices voor gemeente
Definitie  : Een groep met publieksdienst domeinspecifieke applicatieservices voor de (medewerkers) van de gemeente
GEMMA subtype  : Domein en doelgroep
GEMMA type  : Groep
Object ID  : 4adc69d1-d707-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID  : 4adc69d1-d707-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID_nl  : 4adc69d1-d707-11e5-11ba-005056a85f9c
Original ID  : id-55d933b9d4a74c339eaa8686131642e3
Semanticsearch  : publieksdiensten applicatieservices voor gemeente
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert: ... meer resultaten
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...