Publieksdiensten-functionaliteit voor gemeente

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Publieksdiensten-functionaliteit voor gemeente
Contextdiagram
Een groep met publieksdienst domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Publieksdienste- n functionaliteit v- oor gemeente Functionaliteit voor het ondersteunen van diensten rondom de burgerlijke stand (ApplicationFunction) Ondersteunen van burgerlijke stand diensten Functionaliteit voor het administreren van persoons gerelateerde gegevens (ApplicationFunction) Beheren van persoons gerelateerde gegevens (BRP) ApplicationFunction Ondersteunen van documenten verstrekking ApplicationFunction Ondersteunen van Nederlandersch- ap diensten Functionaliteit voor het ondersteunen van verlening van kwijtschelding (ApplicationFunction) Ondersteunen van kwijtschelding ApplicationFunction Ondersteunen van belasting subject- en objectregistrati- e Functionaliteit om ingediende ideeën vast te leggen, te (laten) beoordelen en van reactie te voorzien (ApplicationFunction) Beheren van ingediende ideeën Functionaliteit voor het aannemen, behandelen en terugmelden van klachten en meldingen (ApplicationFunction) Beheren van klachten en meldingen Functionaliteit voor het innemen en bewaren van verloren voorwwerpen en het teruggeven daarvan aan de rechtmatige eigenaar (ApplicationFunction) Beheren van aangiften van verloren en gevonden voorwerpen Functionaliteit voor het afhandelen van schadeclaims waarvoor de gemeente aansprakelijk is. (ApplicationFunction) Afhandelen van schade Functionaliteit voor het beheren van diverse soorten subsidies. (ApplicationFunction) Beheren van subsidies Functionaliteit voor het uitwisselen van berichten met het GBA-netwerk (ApplicationFunction) Uitwisselen van berichten met het GBA netwerk Functionaliteit voor ondersteuning van het beheer van winkels, markten en straathandel (ApplicationFunction) Beheren van winkels, markt en straathandel Functionaliteit voor het strategisch kunnen promoten van de stad (ApplicationFunction) Ondersteunen van city marketing Functionaliteit voor het kunnen geven van bedrijfsadviezen en bieden van bedrijfsondersteuning (ApplicationFunction) Ondersteunen van bedrijfsadvies en ondersteuning Functionaliteit voor aqcuisitie en relatiebeheer richting ondernemers (ApplicationFunction) Ondersteunen van economische aquisitie en accountmanage- ment Functionaliteit voor het kunnen organiseren van verkiezingen en het verwerken van uitgebrachte stemmen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van verkiezingen Functionaliteit voor het ondersteunen van dienstverlening via een call-center. (ApplicationFunction) Ondersteunen van callcenterwerkz- aamheden Functionaliteit voor het ondersteunen van dienstverlening via balies. (ApplicationFunction) Ondersteunen van baliedienstverle- ning Functionaliteit voor het monitoren en beheren van, o.a. social, media inclusief het leveren van managementinformatie. (ApplicationFunction) Monitoren, plaatsen en analyseren van social media berichten Functionaliteit voor het kunnen vaststellen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van waardering Functionaliteit voor het heffen van diverse soorten belastingen alsmede leges en retributies. (ApplicationFunction) Ondersteunen van belastingheffing Groepering van functionaliteit ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Gemeente Grouping Publieksdienste- n Functionaliteit om te meten hoe tevreden afnemers zijn over dienstenlevering (ApplicationFunction) Klanttevredenh- eidsmeting en analyse Component voor ondersteuning van oa Bijzondere Wetten en APV gerelateerde vergunningen. (ApplicationFunction) Beheren van BW- en APV vergunningen AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-12-2019 08:47:11 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 06-12-2019 08:47:11 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
ArchiMate_Function.png
Naam  : Publieksdiensten-functionaliteit voor gemeente
Definitie  : Een groep met publieksdienst domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeente
GEMMA subtype  : Domein en doelgroep
GEMMA type  : Groep
Object ID  : 4adc69d1-d707-11e5-11ba-005056a85f9c
Relaties  :  Subfunctie(s):


Onderdeel van:

  • Gemeente (Groepering van functionaliteit ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente)


Komt voor op   :  ArchiMate views: