ZGW09a Aanvullende Informatie via post

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > ZGW09a Aanvullende Informatie via post
ZGW09a Aanvullende Informatie via post
Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager. (ApplicationComponent) Scanning-en-imagingcomponent Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeheercomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecomponent Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandelcomponent (abstract component) Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecataloguscomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponent Het door de Scanning- en imagingcomponent ingescande document wordt doorgestuurd naar de Documentbeheercomponent. Dit kan via een koppeling, of door het uploaden van een gescand document door een medewerker. (FlowRelationship) 1. ingescand document De Documentbeheercomponent stuurt het nieuw binnengekomen document ovv. de benodigde metadata (in ieder geval het zaaknummer) naar de bijbehorende Zaakafhandelcomponent. (FlowRelationship) 4. Document + metadata De medewerker inkomende Post zoekt met de Documentbeheercomponent naar de bij het binnengekomende stuk horende zaak. (FlowRelationship) 2. Opzoeken zaak De Zaakregistratiecomponent registreert het binnengekomen document in de Documentregistratiecomponent ovv. het betreffende zaaknummer. (FlowRelationship) 5. Registeren document bij zaak De medewerker inkomende Post zoekt met de Documentbeheercomponent naar een zaaktype waarbij het binnengekomen document kan horen (optioneel, indien de bijbehorende zaak niet direct duidelijk is). Ook kan hier worden opgezocht welke Zaakafhandelcomponent zaken van dit type behandelt, indien dit niet al uit de Zakenregistratiecomponent blijkt. (FlowRelationship) 3. Opzoeken zaaktype Deze svg is op 10-04-2024 22:40:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 22:40:16 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
ArchiMate-view ZGW09a Aanvullende Informatie via post
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-2ab543bb-e073-42e8-be67-b6877b2441d4
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : ZGW09a Aanvullende Informatie via post
Object ID  : 2ab543bb-e073-42e8-be67-b6877b2441d4
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Viewtype  : Illustratie
GEMMA thema  : Zaakgericht werken
Detailniveau  : Samenhang
Scope  : Gemeente
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Object ID  : 2ab543bb-e073-42e8-be67-b6877b2441d4
Object ID_nl  : 2ab543bb-e073-42e8-be67-b6877b2441d4,2ab543bb-e073-42e8-be67-b6877b2441d4
Original ID  : id-2ab543bb-e073-42e8-be67-b6877b2441d4
Semanticsearch  : zgw09a aanvullende informatie via post
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 21:35.