Ondersteunings applicatieservices voor gemeente

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Groupings > Ondersteunings applicatieservices voor gemeente
Contextdiagram
Grouping Ondersteuning- s applicatieservi- ces voor gemeente Groepering van applicatieservices ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente (BusinessRole) Gemeente Applicatieservice voor het beheren van voorraden van producten. (ApplicationService) Ondersteunen van vooraadbeheer Applicatieservice voor het melden en afhandelen van incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationService) Ondersteunen van helpdeskwerkz- aamheden Om zicht te krijgen en te houden op de resultaten van de sociale wijkteams en de kosteneffecten daarvan, wordt een systematiek van resultaatsturing en verantwoording ontwikkeld. (ApplicationService) Ondersteunen van contracten- en SLA-beheer Applicatieservice voor het innen van openstaande vorderingen. (ApplicationService) Ondersteunen van innen van vorderingen Grouping Ondersteuning Applicatieservice voor het afhandelen van bezwaren en beroepen (ApplicationService) Ondersteunen van bezwaar- en beroep Het beheren van ontwikkelde architectuurmodellen voor gebruik in verandertrajecten. (ApplicationService) Beheren van architectuurmo- dellen Applicatieservice voor het aan bezoekers van de website beschikbaar stellen van relevante social media feeds. Dit kunnen eigen (gemeente, wethouders, raadsleden,..) feeds zijn, maar ook een selectie van andere interessante feeds behoort tot de mogelijkheden. (ApplicationService) Publiceren social media feeds Applicatieservice voor het beheren van IT objecten (assets). Bv. hardware, software, licenties etc. (ApplicationService) Ondersteunen van IT- objectenbeheer Applicatieservice voor het beschikbaar stellen van informatie en diensten aan gemeentelijke medewerkers. (ApplicationService) Publiceren van informatie voor medewerkers Applicatieservice voor het beheren van medewerkers (ApplicationService) Ondersteunen van personeelsma- nagement Applicatieservice om het verwerven van middelen en het bewaken van afspraken hierover te kunnen bewaken. (ApplicationService) Ondersteunen van inkoop en contractmanag- ement Applicatieservice voor het beheren van kennis. Meestal in de vorm van kennisregels. (ApplicationService) Ondersteunen van kennisbeheer Applicatieservice om binnen een gebouw aanwezige installaties centraal aan te sturen, bedienen en laten samenwerken. (ApplicationService) Ondersteunen van gebouwinstalla- tiebeheer Applicatieservice om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationService) Ondersteunen van planning en control Applicatieservice voor het beheren van gemeentelijke eigendommen (ApplicationService) Beheren van gemeentelijke eigendommen Applicatieservice voor het autoriseren en fysiek mogelijk maken van toegang tot gemeentelijke gebouwen, ruimtes en locaties. (ApplicationService) Ondersteunen van gebouw-, ruimte- en locatietoegang. Het beheren van het inroosteren van medewerkers voor het vervullen van bepaalde taken. (ApplicationService) Ondersteunen van roosterbeheer Applicatieservice voor het het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationService) Ondersteunen van uitlenen facilitaire middelen Applicatieservice voor het beheren van personeels- en salarisgegevens voor een juiste salarisverwerking. (ApplicationService) Ondersteunen van salarisadminist- ratie en verwerking Applicatieservice voor het ondersteuning van tijdregistratie door medewerkers. (ApplicationService) Ondersteunen van tijdregistratie Applicatieservice om diverse soorten financiele processen te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van financiële processen Het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden door het gebruik kunnen werken met documenten, rekenbladen, persoonlijke email en agenda. (ApplicationService) Ondersteunen van kantoorautoma- tisering Het uitvoeren en bewaken van benodigde maatregelen, processen en procedures voor adequate beveiliging en privacy. (ApplicationService) Beheren en implementeren van beveiligingsma- atregelen Applicatieservice voor het uitzenden van op een specifieke doelgroep gerichte informatie. (ApplicationService) Uitzenden van doelgroep- specifieke informatie Applicatieservice voor het in samenhang beheren van projecten (ApplicationService) Project-, programma-, portfoliobeheer ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 21-04-2023 14:49:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 21-04-2023 14:49:08 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
Naam  : Ondersteunings applicatieservices voor gemeente
GEMMA subtype  : Domein en doelgroep
GEMMA type  : Groep
Object ID  : 15280733-5689-442e-8944-45c652168a65
Object ID  : 15280733-5689-442e-8944-45c652168a65
Object ID_nl  : 15280733-5689-442e-8944-45c652168a65
Original ID  : id-6572d2f68caf45f58cfa989a6a71c36b
Semanticsearch  : ondersteunings applicatieservices voor gemeente
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert: ... meer resultaten
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...


Deze pagina is het laatst bewerkt op 3 apr 2023 om 09:47.