Ondersteuningsfunctionaliteit voor gemeente

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Ondersteuningsfunctionaliteit voor gemeente
Contextdiagram
ApplicationFunction Ondersteunings- functionaliteit voor gemeente Functionaliteit voor het beheren van kennis. Meestal in de vorm van kennisregels. (ApplicationFunction) Ondersteunen van kennisbeheer Het beheren van ontwikkelde architectuurmodellen voor gebruik in verandertrajecten. (ApplicationFunction) Beheren van architectuurmo- dellen Grouping Ondersteuning Groepering van functionaliteit ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Gemeente Functionaliteit voor het innen van openstaande vorderingen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van innen van vorderingen Functonaliteit voor het uitzenden van op een specifieke doelgroep gerichte informatie. (ApplicationFunction) Uitzenden van doelgroep specifieke informatie Functionaliteit voor het beheren van personeels- en salarisgegevens voor een juiste salarisverwerking. (ApplicationFunction) Ondersteunen van salarisadministr- atie en verwerking Functonaliteit om binnen een gebouw aanwezige installaties centraal aan te sturen, bedienen en laten samenwerken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van gebouwinstallat- iebeheer Functionaliteit om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationFunction) Ondersteunen van planning en control Functionaliteit om het verwerven van middelen en het bewaken van afspraken hierover te kunnen bewaken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van inkoop en contractmanage- ment Functionaliteit voor het afhandelen van bezwaren en beroepen (ApplicationFunction) Ondersteunen van bezwaar- en beroep Functionaliteit voor het beheren van medewerkers (ApplicationFunction) Ondersteunen van personeelsman- agement Functionaliteit voor het beschikbaar stellen van informatie en diensten aan gemeentelijke medewerkers. (ApplicationFunction) Publiceren van informatie voor medewerk- ers Het beheren van het inroosteren van medewerkers voor het vervullen van bepaalde taken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van roosterbeheer Functionaliteit voor het beheren van voorraden van producten. (ApplicationFunction) Ondersteunen van vooraadbeheer Om zicht te krijgen en te houden op de resultaten van de sociale wijkteams en de kosteneffecten daarvan, wordt een systematiek van resultaatsturing en verantwoording ontwikkeld. (ApplicationFunction) Ondersteunen van contracten en SLA-beheer Functionaliteit om diverse soorten financiele processen te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van financiële processen Functionaliteit voor het het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van uitlenen facilitaire middelen Functionaliteit voor het ondersteuning van tijdregistratie door medewerkers. (ApplicationFunction) Ondersteunen van tijdregistratie Functionaliteit voor het aan bezoekers van de website beschikbaar stellen van relevante social media feeds. Dit kunnen eigen (gemeente, wethouders, raadsleden,..) feeds zijn, maar ook een selectie van andere interessante feeds behoort tot de mogelijkheden. (ApplicationFunction) Publiceren social media feeds Functionaliteit voor het beheren van IT objecten (assets). Bv. hardware, software, licenties etc. (ApplicationFunction) Ondersteunen van IT objectenbeheer Functionaliteit voor het autoriseren en fysiek mogelijk maken van toegang tot gemeentelijke gebouwen, ruimtes en locaties. (ApplicationFunction) Ondersteunen van gebouw-, ruimte- en locatietoegang. Functionaliteit voor het beheren van gemeentelijke eigendommen (ApplicationFunction) Beheren van gemeentelijke eigendommen Functionaliteit voor het melden en afhandelen van incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van helpdeskwerkza- amheden Het uitvoeren en bewaken van benodigde maatregelen, processen en procedures voor adequate beveiliging en privacy. (ApplicationFunction) Beheren en implementeren van beveiligingsmaa- tregelen Het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden door het gebruik kunnen werken met documenten, rekenbladen, persoonlijke email en agenda. (ApplicationFunction) Ondersteunen van kantoorautomat- isering Functionaliteit voor het in samenhang beheren van projecten (ApplicationFunction) Project-, programma-, portfoliobeheer AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 23-08-2019 19:48:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 23-08-2019 19:48:55 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
ArchiMate_Function.png
Naam  : Ondersteuningsfunctionaliteit voor gemeente
GEMMA subtype  : Domein en doelgroep
GEMMA type  : Groep
Object ID  : 15280733-5689-442e-8944-45c652168a65
Relaties  :  Subfunctie(s):


Onderdeel van:

  • Gemeente (Groepering van functionaliteit ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente)


Komt voor op   :  ArchiMate views: