Ondersteunen van financiële processen

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Ondersteunen van financiële processen
Contextdiagram
Applicatieservice om diverse soorten financiële processen te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van financiële processen Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Het inkopen van zorg en ondersteuning levert uiteraard ook een stroom op van facturen en declaraties. Voor de gemeente als financier is het noodzakelijk dit financiële verkeer zorgvuldig te beheren. Om de administratieve last voor gemeente en zorgaanbieders te beperken is het noodzakelijk dit financiële berichtenverkeer op zoveel mogelijk dezelfde wijze en op een veilige manier elektronisch in te richten. Daardoor blijft de administratieve component van de werkzaamheden beperkt tot één uitgebreide functie, in plaats van een proces per gemeente en zorgverzekeraar. Ten behoeve van de transitie van de extramurale zorg (naar WMO) zijn declaratieberichten van de zorgaanbieder naar de gemeente beschikbaar. Op deze wijze kunnen de declaraties elektronisch worden ingediend. Deze elektronische declaratieberichten zijn binnen de WMO ook inzetbaar voor bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp. (ApplicationService) Beheren declaraties en facturen ApplicationService Beheren vaste activa ApplicationService Beheren budgettering ApplicationService Beheren projectboekho- uding ApplicationService Beheren grootboek Grouping Ondersteunin- gs applicatieservi- ces voor gemeente ApplicationService Beheren uitgavenbehe- er ApplicationService Beheren crediteuren Applicatieservice waarmee de uitputting van de gemeentelijke budgetten op het gebied van de decentralisaties gemonitord en bewaakt kan worden. (ApplicationService) Ondersteunen budgetbewaki- ng ApplicationService Beheren debiteuren Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 11-04-2024 11:57:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2024 11:57:08 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationService
Label     Ondersteunen van financiële processen
Definitie     Applicatieservice om diverse soorten financiële processen te ondersteunen.
Toelichting     Bijv. ondersteuning in het beheer van * debiteuren * crediteuren * budgettering * uitgavebeheer * budgetbewaking * declaraties en facturen * projectboekhouding * grootboek * vaste activa
Toelichting     Bijv. ondersteuning in het beheer van * debiteuren * crediteuren * budgettering * uitgavebeheer * budgetbewaking * declaraties en facturen * projectboekhouding * grootboek * vaste activa
Object ID     9a7ec620-d716-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID     9a7ec620-d716-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID_nl     9a7ec620-d716-11e5-11ba-005056a85f9c,9a7ec620-d716-11e5-11ba-005056a85f9c
Original ID     id-24ac4b14e3cd4ce7a6134b49c0c3f01e
Semanticsearch     ondersteunen van financiële processen
Deze pagina is het laatst bewerkt op 2 apr 2024 om 12:07.