Ondersteunen van financiële processen

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Ondersteunen van financiële processen
Contextdiagram
Functionaliteit om diverse soorten financiele processen te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van financiële processen Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Functionaliteit waarmee de uitputting van de gemeentelijke budgetten op het gebied van de decentralisaties gemonitord en bewaakt kan worden. (ApplicationFunction) Ondersteunen budgetbewaking Het inkopen van zorg en ondersteuning levert uiteraard ook een stroom op van facturen en declaraties. Voor de gemeente als financier is het noodzakelijk dit financiële verkeer zorgvuldig te beheren. Om de administratieve last voor gemeente en zorgaanbieders te beperken is het noodzakelijk dit financiële berichtenverkeer op zoveel mogelijk dezelfde wijze en op een veilige manier elektronisch in te richten. Daardoor blijft de administratieve component van de werkzaamheden beperkt tot één uitgebreide functie, in plaats van een proces per gemeente en zorgverzekeraar. Ten behoeve van de transitie van de extramurale zorg (naar WMO) zijn declaratieberichten van de zorgaanbieder naar de gemeente beschikbaar. Op deze wijze kunnen de declaraties elektronisch worden ingediend. Deze elektronische declaratieberichten zijn binnen de WMO ook inzetbaar voor bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp. (ApplicationFunction) Beheren declaraties en facturen ApplicationFunction Beheren budgettering ApplicationFunction Beheren vaste activa ApplicationFunction Beheren grootboek ApplicationFunction Beheren projectboekhoud- ing ApplicationFunction Beheren uitgavenbeheer ApplicationFunction Beheren crediteuren ApplicationFunction Beheren debiteuren ApplicationFunction Ondersteunings- functionaliteit voor gemeente Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 20-09-2020 11:18:54 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 20-09-2020 11:18:54 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 ApplicationFunction
ArchiMate_Function.png
Naam  : Ondersteunen van financiële processen
Definitie  : Functionaliteit om diverse soorten financiele processen te ondersteunen.
Toelichting  : Bijv. ondersteuning in het beheer van * debiteuren * crediteuren * budgettering * uitgavebeheer * budgetbewaking * declaraties en facturen * projectboekhouding * grootboek * vaste activa
GEMMA type  : Geen
Object ID  : 9a7ec620-d716-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID  : 9a7ec620-d716-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID_nl  : 9a7ec620-d716-11e5-11ba-005056a85f9c
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  :  Subfunctie(s):
  • Beheren budgettering
  • Beheren crediteuren
  • Beheren debiteuren
  • Beheren declaraties en facturen (Het inkopen van zorg en ondersteuning levert uiteraard ook een stroom op van facturen en declaraties. Voor de gemeente als financier is het noodzakelijk dit financiële verkeer zorgvuldig te beheren. Om de administratieve last voor gemeente en zorgaanbieders te beperken is het noodzakelijk dit financiële berichtenverkeer op zoveel mogelijk dezelfde wijze en op een veilige manier elektronisch in te richten. Daardoor blijft de administratieve component van de werkzaamheden beperkt tot één uitgebreide functie, in plaats van een proces per gemeente en zorgverzekeraar. Ten behoeve van de transitie van de extramurale zorg (naar WMO) zijn declaratieberichten van de zorgaanbieder naar de gemeente beschikbaar. Op deze wijze kunnen de declaraties elektronisch worden ingediend. Deze elektronische declaratieberichten zijn binnen de WMO ook inzetbaar voor bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp.)
  • Beheren grootboek
  • Beheren projectboekhouding
  • Beheren uitgavenbeheer
  • Beheren vaste activa
  • Ondersteunen budgetbewaking (Functionaliteit waarmee de uitputting van de gemeentelijke budgetten op het gebied van de decentralisaties gemonitord en bewaakt kan worden.)


Onderdeel van:


Is functie van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: