Ondersteunen van financiële processen

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Ondersteunen van financiële processen
Contextdiagram
Applicatieservice om diverse soorten financiele processen te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van financiële processen Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management ApplicationService Beheren crediteuren ApplicationService Beheren budgettering Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component ApplicationService Beheren uitgavenbeheer Applicatieservice waarmee de uitputting van de gemeentelijke budgetten op het gebied van de decentralisaties gemonitord en bewaakt kan worden. (ApplicationService) Ondersteunen budgetbewaki- ng ApplicationService Beheren vaste activa ApplicationService Beheren debiteuren Grouping Ondersteuning- s applicatieservi- ces voor gemeente ApplicationService Beheren projectboekho- uding Het inkopen van zorg en ondersteuning levert uiteraard ook een stroom op van facturen en declaraties. Voor de gemeente als financier is het noodzakelijk dit financiële verkeer zorgvuldig te beheren. Om de administratieve last voor gemeente en zorgaanbieders te beperken is het noodzakelijk dit financiële berichtenverkeer op zoveel mogelijk dezelfde wijze en op een veilige manier elektronisch in te richten. Daardoor blijft de administratieve component van de werkzaamheden beperkt tot één uitgebreide functie, in plaats van een proces per gemeente en zorgverzekeraar. Ten behoeve van de transitie van de extramurale zorg (naar WMO) zijn declaratieberichten van de zorgaanbieder naar de gemeente beschikbaar. Op deze wijze kunnen de declaraties elektronisch worden ingediend. Deze elektronische declaratieberichten zijn binnen de WMO ook inzetbaar voor bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp. (ApplicationService) Beheren declaraties en facturen ApplicationService Beheren grootboek ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 31-03-2023 13:46:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 31-03-2023 13:46:53 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Ondersteunen van financiële processen
Definitie  : Applicatieservice om diverse soorten financiele processen te ondersteunen.
Toelichting  : Bijv. ondersteuning in het beheer van * debiteuren * crediteuren * budgettering * uitgavebeheer * budgetbewaking * declaraties en facturen * projectboekhouding * grootboek * vaste activa
Object ID  : 9a7ec620-d716-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID  : 9a7ec620-d716-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID_nl  : 9a7ec620-d716-11e5-11ba-005056a85f9c
Original ID  : id-24ac4b14e3cd4ce7a6134b49c0c3f01e
Semanticsearch  : ondersteunen van financiële processen
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views:
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 18:35.