Beheren declaraties en facturen

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Beheren declaraties en facturen
ApplicationService
Documentation   :  Het inkopen van zorg en ondersteuning levert uiteraard ook een stroom op van facturen en declaraties. Voor de gemeente als financier is het noodzakelijk dit financiële verkeer zorgvuldig te beheren. Om de administratieve last voor gemeente en zorgaanbieders te beperken is het noodzakelijk dit financiële berichtenverkeer op zoveel mogelijk dezelfde wijze en op een veilige manier elektronisch in te richten. Daardoor blijft de administratieve component van de werkzaamheden beperkt tot één uitgebreide functie, in plaats van een proces per gemeente en zorgverzekeraar. Ten behoeve van de transitie van de extramurale zorg (naar WMO) zijn declaratieberichten van de zorgaanbieder naar de gemeente beschikbaar. Op deze wijze kunnen de declaraties elektronisch worden ingediend. Deze elektronische declaratieberichten zijn binnen de WMO ook inzetbaar voor bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp.
Object ID   :  1f9b69fb-89bd-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl   :  1f9b69fb-89bd-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID   :  id-34400d3a885d4abb9c06d6a80866c725
Semanticsearch   :  beheren declaraties en facturen
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 13:42.