Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Beheren declaraties en facturen

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Beheren declaraties en facturen
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Beheren declaraties en facturen
Definitie  : Het inkopen van zorg en ondersteuning levert uiteraard ook een stroom op van facturen en declaraties. Voor de gemeente als financier is het noodzakelijk dit financiële verkeer zorgvuldig te beheren. Om de administratieve last voor gemeente en zorgaanbieders te beperken is het noodzakelijk dit financiële berichtenverkeer op zoveel mogelijk dezelfde wijze en op een veilige manier elektronisch in te richten. Daardoor blijft de administratieve component van de werkzaamheden beperkt tot één uitgebreide functie, in plaats van een proces per gemeente en zorgverzekeraar. Ten behoeve van de transitie van de extramurale zorg (naar WMO) zijn declaratieberichten van de zorgaanbieder naar de gemeente beschikbaar. Op deze wijze kunnen de declaraties elektronisch worden ingediend. Deze elektronische declaratieberichten zijn binnen de WMO ook inzetbaar voor bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp.
Object ID  : 1f9b69fb-89bd-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl  : 1f9b69fb-89bd-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID  : id-1f9b69fb-89bd-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch  : beheren declaraties en facturen
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  : 

Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: