Monumentencomponent

Contextdiagram
Component voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet. (ApplicationComponent) Monumentenc- omponent API voor het zoeken en raadplegen van adressen, adresseerbaar objecten en panden uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). (ApplicationInterface) BAG bevragen API De Erfgoedstandaard is een gestandaardiseerd gegevenswoordenboek (data dictionary) ten behoeve van erfgoedregistraties (Constraint) Erfgoedstanda- ard Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k API voor het zoeken en raadplegen van vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). (ApplicationInterface) BRK bevragen API API voor het zoeken en raadplegen van actuele personen, partners, ouders en kinderen uit de basisregistratie personen (BRP), inclusief de registratie niet-ingezeten (RNI). (ApplicationInterface) BRP Personen bevragen API Applicatieservice voor het registeren van gegevens die betrekking hebben op (gemeentelijke) monumenten. (ApplicationService) Beheren van monumentgeg- evens ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Deze svg is op 12-04-2024 09:40:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2024 09:40:55 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Monumentencomponent
Definitie     Component voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet.
Toelichting     De component ondersteunt het registreren of toegankelijk maken van gegevens van gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten, archeologische data of overige cultuurhistorische gegevens ten behoeve van het ontwikkelen van beleid op het gebied van het handhaven, conserveren of ontwikkelen van cultuurhistorische en monumentale objecten en gebieden.
GEMMA type     Referentiecomponent
BBN     BBN 1
BIV score BBN     111
Beschikbaarheid     1
Beschikbaarheid     1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting     De component ondersteunt het registreren of toegankelijk maken van gegevens van gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten, archeologische data of overige cultuurhistorische gegevens ten behoeve van het ontwikkelen van beleid op het gebied van het handhaven, conserveren of ontwikkelen van cultuurhistorische en monumentale objecten en gebieden.
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Integriteit     1
Integriteit     1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID     0ffce83b-d3e8-4a8c-b9b2-dc71d86f937d
Vertrouwelijkheid     1
Vertrouwelijkheid     1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID     0ffce83b-d3e8-4a8c-b9b2-dc71d86f937d
Object ID_nl     0ffce83b-d3e8-4a8c-b9b2-dc71d86f937d,0ffce83b-d3e8-4a8c-b9b2-dc71d86f937d
Original ID     id-0ffce83b-d3e8-4a8c-b9b2-dc71d86f937d
Semanticsearch     monumentencomponent
Deze pagina is het laatst bewerkt op 3 apr 2024 om 09:25.