Thema Zaakgericht werken

Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al enige tijd binnen de overheid speelt. Het verbetert in veel gevallen de dienstverlening en de efficiency, de toegankelijkheid van informatie wordt geoptimaliseerd en het zorgt voor kostenbesparing.

Alles gekoppeld[bewerken]

Het is voor een gemeente belangrijk om te beseffen dat zaakgericht werken méér inhoudt dan de overstap naar een (beter) ICT-systeem. Het gaat allereerst om een gestructureerde aanpak van processen en informatie binnen de organisatie en binnen de keten. Daarin zit de werkelijke overgang naar zaakgericht werken.

Zaakgericht werken houdt namelijk in dat alle informatie over de behandeling van een bepaalde zaak aan diezelfde zaak gekoppeld wordt en voor alle betrokkenen toegankelijk is. Dit zorgt voor transparantie en een efficiënte samenwerking aan zo’n zaak.

Door zaakgericht te werken, kunt u als gemeente de kwaliteit en doorlooptijd van uw processen voortaan beter bewaken. Hierdoor kunnen burgers en bedrijven de afhandeling van zaken eenvoudiger en beter volgen (bijvoorbeeld via MijnOverheid). Zo wordt niet alleen de efficiëntie, maar ook de dienstverlening van een gemeente verder verbeterd.

Visie op zaakgericht werken[bewerken]

VNG Realisatie wil benadrukken dat Zaakgericht werken geen doel op zich is, maar slechts een middel. Afhankelijk van het doel kan de vorm en inrichting van zaakgericht werken ook verschillen. Zie meer in het GEMMA katern zaakgericht werken.

Uitwerking in GEMMA[bewerken]

Zaakgericht werken is een breed aandachtsgebied. Hieronder noemen we enkele aspecten waarop we in separate pagina's verder in gaan.

Uitwerking in GEMMA Architectuur[bewerken]

De uitgangspunten van het katern ZGW zijn op diverse plaatsen verder uitgewerkt in de GEMMA Architectuur. O.a. in een verdere uitwerking van de referentiecomponenten en interactiepatronen in de GEMMA Informatiearchitectuur. Ook in de GEMMA Procesarchitectuur is veel aandacht voor Zaakgericht Werken. Zie vooral de pagina Relatie_met_zaakgericht_werken.

Zaaktypen[bewerken]

Zaakgericht werken gaat onder meer over de standaardisatie van processen en bijbehorende informatie. Hierover worden vooraf afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in zogenoemde zaaktypen. Een zaaktype bestaat uit de combinatie van onder andere statussen, betrokkenen, documenten, zaakobjecten, resultaten en archiveringskenmerken. Meer informatie, waaronder uitgewerkte zaaktypen en zaaktypecatalogi, treft u aan in de toelichting op het gebruik van zaaktypen.

Zaaktypecatalogus (ZTC2)[bewerken]

De visie op, en de instrumenten voor het omgaan met zaaktypen heeft VNG Realisatie vastgelegd in de GEMMA Zaaktypecatalogus 2 (ZTC2). De ZTC2 helpt gemeenten om het proces vanuit de 'vraag van een klant' (productaanvraag, melding, aangifte, informatieverzoek e.d.) tot en met het leveren van een passend antwoord daarop in te richten, inclusief de bijbehorende informatievoorziening. Meer hierover treft u aan in de toelichting op de ZTC2.

Zaakgerichte informatievoorziening[bewerken]

Zaakgericht werken is onlosmakelijk verbonden met een goede en digitale informatievoorziening. Standaardisatie daarvan is tot op zekere hoogte noodzakelijk om samen te kunnen werken aan zaken. VNG Realisatie ontwikkelt daartoe gegevens- en berichtenstandaarden. Gegevensstandaarden beschrijven de structuur en betekenis van de zaakinformatie (zie de informatiemodellen voor het zaakgericht werken RGBZ en ImZTC). Berichtenstandaarden specificeren hoe deze informatie uitgewisseld wordt (zie de sectormodellen en koppelvlakken voor zaken en documenten).

Zaakgericht werken in de praktijk[bewerken]

De GEMMA architectuurproducten zijn onder meer bedoeld om het zaakgericht werken in de dagelijkse praktijk te stimuleren en ondersteunen. Over het toepassen en benutten van de architectuurproducten zijn diverse artikelen beschikbaar:


We pretenderen niet de wijsheid in pacht te hebben. Ongetwijfeld zijn de artikelen voor verbetering vatbaar of is een andere zienswijze ook mogelijk. Wij zien het publiceren hiervan als een manier van kennisontwikkeling, ook van door anderen opgestelde artikelen.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 19 okt 2023 om 13:01.