Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Zaakgericht werken in het Sociaal domein

Laatst bewerkt: 1 juli 2021, 14:03:53

maart 2014

Enkele omvangrijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, jeugd en participatie zijn vanuit het rijk (en provincies) overgeheveld naar gemeenten. Centraal staat het principe van ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Gemeenten moeten regie gaan voeren over een heel netwerk aan hulpverleners dat betrokken is bij een bepaald gezin, en dat met een hogere kwaliteit en tegen minder kosten dan voorheen. ‘Zaakgericht werken’ biedt kansen bij het ondersteunen van de regiefunctie, in combinatie met het juiste gebruik van de bijbehorende standaarden (ImZTC, RGBZ, StuF-ZKN, Zaak-Document-Services, Regie- en ZaakServices).

Het document 'Handreiking zaakgericht werken in de 3 decentralisaties' (PDF-bestand, 515 kB) beschrijft de toepassing van ‘zaakgericht werken’ en de bijbehorende informatievoorziening in het sociaal domein na de drie decentralisaties. Het geeft praktische handvatten over hoe gemeenten hier nu al mee aan de slag kunnen.

Dit document is bedoeld voor een brede doelgroep. Primair voor gemeentelijke informatiemanagers, programmamanagers sociaal domein, informatiearchitecten, managers sociaal domein etc. Ook leveranciers en (nieuwe) ketenpartners van gemeenten in het sociaal domein kunnen echter profiteren van de inzichten uit dit document.