Zorg voor digitale weerbaarheid

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Principles > Zorg voor digitale weerbaarheid
Contextdiagram
Organiseer maatregelen pro-actief en preventief tegen digitale bedreigingen (Principle) Zorg voor digitale weerbaarheid De overheid respecteert en beschermt de privacy van de burger. De verdergaande samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven leidt tot meer gegevensuitwisselingen. De toenemende verwerking van gegevens mag niet ten koste gaan van de rechten van burgers en bedrijven. De overheid biedt voorzieningen aan de burger om de controle te houden over de eigen privacy. (Goal) Privacy De gemeente heeft als taak uitvoering van wettelijke taken als dienstverlener inclusief toezichthouder en handhaver. (Goal) Rechtmatig Overheidsdienstverlening moet zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Om dit mogelijk te maken zijn overheidsorganisaties, processen en systemen duidelijk afgebakend en modulair opgebouwd. De positionering van verschillende onderdelen is duidelijk evenals de afspraken die gelden. Hierdoor kunnen gedeelde functies gemakkelijker over overheidsorganisaties gebruikt worden. (Goal) Wendbaar Informatie die niet openbaar gemaakt of gedeeld mag worden, wordt vertrouwelijk behandeld. Deze vertrouwelijke informatie is afdoende afgeschermd voor onbevoegden door passende technische en organisatorische maatregelen. Bekend is wie bevoegdheden heeft om informatie te creëren, kopiëren, wijzigen en vernietigen, en wanneer deze bevoegdheden zijn gebruikt. (Goal) Vertrouwelijk De overheid doet in haar dienstverlening recht aan de zekerheid die burgers en bedrijven daarin mogen stellen. In haar dienstverlening zegt de overheid wat ze doet en doet wat ze zegt. Burgers en bedrijven kunnen uitgaan van een betrouwbare voorspelbare overheid. Zij kunnen vertrouwen dat informatie tijdig wordt verstrekt en dat deze correct, compleet en actueel is. De kwaliteit van diensten voldoet aan vooraf bepaalde normen. De monitoring en verantwoording hierop, alsmede de verbeteringen die hieruit voortvloeien zijn verankerd in de overheidsprocessen. Deze worden zo continu verbeterd. (Goal) Betrouwbaar RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 02-10-2023 15:37:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 02-10-2023 15:37:39 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Principe
Documentation   :  Organiseer maatregelen pro-actief en preventief tegen digitale bedreigingen
Toelichting   :  Weerbare gebruikers (inwoners en medewerkers), crisismanagement, lifecycle management is georganiseerd en gebruik van open source standaardcomponenten heeft de voorkeur.
ID   :  GAP20
Implicatie   :  Digitale veiligheid is een kerntaak van de gemeente en de burgemeester is eindverantwoordelijk Vanuit de wet Digitale Overheid wordt gestuurd op open source.
Toelichting   :  Weerbare gebruikers (inwoners en medewerkers), crisismanagement, lifecycle management is georganiseerd en gebruik van open source standaardcomponenten heeft de voorkeur.
Referentiearchitectuur   :  GEMMA
Review 31-10-2022   :  Voorstel vanuit Review: Voornemen of gebiedende wijs: Zorg voor digitale weerbaarheid en rationale aangepast.
GEMMA type   :  Principe
Object ID   :  e33df3f1-99c3-4485-89a5-059161cdf947
Object ID_nl   :  e33df3f1-99c3-4485-89a5-059161cdf947
Original ID   :  id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6171
Semanticsearch   :  zorg voor digitale weerbaarheid
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 20:35.