Privacy

Contextdiagram
De overheid respecteert en beschermt de privacy van de burger. De verdergaande samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven leidt tot meer gegevensuitwisselingen. De toenemende verwerking van gegevens mag niet ten koste gaan van de rechten van burgers en bedrijven. De overheid biedt voorzieningen aan de burger om de controle te houden over de eigen privacy. (Goal) Privacy Driver Overheid in contact Driver Dienstverlenin- g Position Paper (VNG) Driver Big Data in een vrije en veilige samenleving Driver Regeerakkoor- d 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Driver Betere en goedkopere dienstverlenin- g op basis van het gebruikersper- spectief (BZK) Driver Wat is Duurzaamheid (CBS) Digitale Basisinfrastructuur https://www.noraonline.nl/wiki/Digitale_Basisinfrastructuur (Driver) Digitale Basisinfrastru- ctuur Driver Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer Driver Nationaal Uitvoeringspro- gramma Dienstverlenin- g en e- Overheid (NUP) Driver AVG (Algemene Verordening Gegevensbes- cherming) Driver Nederlandse Digitaliserings- strategie Driver Monitor Begrijpelijke Overheidsteks- ten NL DIGIBeter https://www.noraonline.nl/wiki/NL_DIGIbeter NL DIGIbeter 2020 - Agenda Digitale Overheid https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2020/07/nl-digibeter-2020.pdf (Driver) NL DIGIbeter De dienstverlening van de overheid maakt het vertrouwen dat burgers en bedrijven daar in stellen waar (Driver) Vertrouwen Driver Actieplan Nederland Open in Verbinding Driver Overheidsbre- de implementatie- agenda digitale dienstverlenin- g 2017 Driver Regie op Gegevens Digitale Overheid NL Digitaal - Data Agenda Overheid https://www.noraonline.nl/wiki/Data_Agenda_Overheid (Driver) Data Agenda Overheid Driver Brede maatschappeli- jke heroverweging Rijksfinancien Geef burgers en bedrijven de zekerheid dat informatie over hen alleen wordt gebruikt voor de doelen waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld. (Principle) Pas doelbinding toe Beschrijf nauwkeurig, positioneer deze helder binnen het dienstenaanbod en informeer de afnemer over de dienst, zowel procesmatig als inhoudelijk. (Principle) Geef inzicht in de afhandeling van de dienst Organiseer maatregelen pro-actief en preventief tegen digitale bedreigingen (Principle) Zorg voor digitale weerbaarheid Digitale zelfbeschikking op gegevens (Principle) Bied regie op gegevens InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 24-02-2024 17:48:36 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 24-02-2024 17:48:36 CET
Eigenschappen
Elementtype     Goal
Label     Privacy
Definitie     De overheid respecteert en beschermt de privacy van de burger. De verdergaande samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven leidt tot meer gegevensuitwisselingen. De toenemende verwerking van gegevens mag niet ten koste gaan van de rechten van burgers en bedrijven. De overheid biedt voorzieningen aan de burger om de controle te houden over de eigen privacy.
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
ID     KD05
NORA kwaliteitsdoel     https://www.noraonline.nl/wiki/Privacy_(Doel)
Referentiearchitectuur     NORA
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
Object ID     8e9f60b2-acf7-4104-ac04-9bf79ec6d803
Object ID     8e9f60b2-acf7-4104-ac04-9bf79ec6d803
Object ID_nl     8e9f60b2-acf7-4104-ac04-9bf79ec6d803,8e9f60b2-acf7-4104-ac04-9bf79ec6d803
Original ID     id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6204
Semanticsearch     privacy
Deze pagina is het laatst bewerkt op 23 feb 2024 om 04:46.