Vertrouwelijk

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Goals > Vertrouwelijk
Contextdiagram
Informatie die niet openbaar gemaakt of gedeeld mag worden, wordt vertrouwelijk behandeld. Deze vertrouwelijke informatie is afdoende afgeschermd voor onbevoegden door passende technische en organisatorische maatregelen. Bekend is wie bevoegdheden heeft om informatie te creëren, kopiëren, wijzigen en vernietigen, en wanneer deze bevoegdheden zijn gebruikt. (Goal) Vertrouwelijk Niemand hoeft bij dienstverlening van de overheid te vrezen voor gevaren en bedreigingen. (Driver) Veilig Driver Burger Service Code Driver BIO (Baseline Informatiebeve- iliging Overheid) Geef burgers en bedrijven de zekerheid dat informatie over hen alleen wordt gebruikt voor de doelen waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld. (Principle) Pas doelbinding toe Verifieer doorlopend de kwaliteit en de juiste werking van de componenten en beheersmaatregelen van de dienst. Amsterdam: Borg gedurende de levensloop van onze digitale diensten dat deze passend, betrouwbaar, beschikbaar, actueel en veilig zijn met inachtneming van wettelijke kaders en beleidskaders. (Principle) Verifieer altijd Maak in alle stappen van ontwerp en doorontwikkeling van de dienst de risico's inzichtelijk en stuur op een afgewogen beheersing ervan. (Principle) Beheers risico's voortdurend Digitale zelfbeschikking op gegevens (Principle) Bied regie op gegevens Organiseer maatregelen pro-actief en preventief tegen digitale bedreigingen (Principle) Zorg voor digitale weerbaarheid InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 10-04-2024 22:21:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 22:21:06 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Goal
Label     Vertrouwelijk
Definitie     Informatie die niet openbaar gemaakt of gedeeld mag worden, wordt vertrouwelijk behandeld. Deze vertrouwelijke informatie is afdoende afgeschermd voor onbevoegden door passende technische en organisatorische maatregelen. Bekend is wie bevoegdheden heeft om informatie te creëren, kopiëren, wijzigen en vernietigen, en wanneer deze bevoegdheden zijn gebruikt.
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
ID     KD08
NORA kwaliteitsdoel     https://www.noraonline.nl/wiki/Vertrouwelijk_(Doel)
Referentiearchitectuur     NORA
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
Object ID     ab7efb01-6129-492d-8800-e898602f5701
Object ID     ab7efb01-6129-492d-8800-e898602f5701
Object ID_nl     ab7efb01-6129-492d-8800-e898602f5701,ab7efb01-6129-492d-8800-e898602f5701
Original ID     id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6207
Semanticsearch     vertrouwelijk
ArchiMate-views
Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 20:34.