Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens
Contextdiagram
Applicatieservice waarmee een burger of bedrijf zijn gegevens kan inzien, lopende zaken kan volgen en waarmee persoonlijke gegevens, zoals het e-mail adres of telefoonnummer, kan worden gewijzigd. De burger kan aanlopende zaken documenten toevoegen en gegevens aanvullen. Dit kan (op termijn) worden ingevuld via mijnoverheid.nl. (ApplicationService) Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens Een groep applicatieservices voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze applicatieservices stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. (Grouping) Generieke applicatieservi- ces voor inwoners en ondernemers Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component Applicatieservice voor het beheren van persoonlijke voorkeuren (ApplicationService) Beheren en verwerken van persoonlijke voorkeuren Applicatieservice voor het aan burgers en bedrijven tonen van een overzicht van alle lopende en afgesloten zaken waarin hij betrokken is, alsmede de status en andere relevante gegevens over deze zaken. Voor burgers bij voorkeur via MijnOverheid lopende zaken. (ApplicationService) Tonen lopende & afgesloten zaken Applicatieservice voor het aan een bedrijf tonen van de over hem vastgelegde gegevens en services voor het corrigeren en actualiseren hiervan. (ApplicationService) Tonen en bijwerken mijn gegevens (bedrijf) Applicatieservice voor het aan een burger tonen van de over hem vastgelegde gegevens en services voor het corrigeren en actualiseren hiervan. Bij voorkeur via Mijnoverheid.nl. (ApplicationService) Tonen en bijwerken mijn gegevens (burger) Applicatieservice voor het tonen van berichten vanuit de gemeente. Bij voorkeur zoals geboden door de berichtenbox burgers of bedrijven. (ApplicationService) Tonen berichten Het informeren over vertrouwelijke zaken waarbij bekend moet zijn wie de afnemer is en of hij/zij recht heeft op de informatie (BusinessFunction) Vertrouwelijke informering Applicatieservice om gegevens te tonen over plaatsgevonden registratie en gebruik van vastgelegde gegevens (ApplicationService) Tonen persoonsgege- vens gebruik AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 01-10-2023 17:56:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-10-2023 17:56:56 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ApplicationService
ArchiMate_Service.png
Documentation   :  Applicatieservice waarmee een burger of bedrijf zijn gegevens kan inzien, lopende zaken kan volgen en waarmee persoonlijke gegevens, zoals het e-mail adres of telefoonnummer, kan worden gewijzigd. De burger kan aanlopende zaken documenten toevoegen en gegevens aanvullen. Dit kan (op termijn) worden ingevuld via mijnoverheid.nl.
Object ID   :  c80a4c5e-89b9-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl   :  c80a4c5e-89b9-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID   :  id-e0fe3b05d12f42d7a4c8e8fe971db913
Semanticsearch   :  tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 19:55.