Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Sectorale interconnectiviteit

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationCollaborations > Sectorale interconnectiviteit
Contextdiagram
Groepering van domeinspecifieke centrale voorzieningen gericht op informatieuitwisseling tussen overheidsorganisaties en/of ketenpartners (ApplicationCollaboration) Sectorale interconnectivite- it De Collectieve Opdracht RouteerVoorziening (CORV) faciliteert de informatie-uitwisseling tussen gemeentelijke partijen en justitiële partijen. (ApplicationComponent) CORV - Collectieve Opdracht Routeer Voorziening Landelijk systeem voor het assembleren van aanleveringen van bronhouders voor de basisregistratie grootschalige topografie. Het Samenwerkingsverband van Bronhouders (SVB) realiseert hiervoor een webportaal en later webservices waar de bestanden kunnen worden aangeleverd. (ApplicationComponent) SVB-BGT services en portaal Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) ontsluit digitale geo-informatie van de overheid. Dit ontsluiten gebeurt via een centrale voorziening: het PDOK Loket. De data is beschikbaar als data services of als downloadbare bestanden. Voor meer informatie zie https://www.pdok.nl/nl/pdok-producten (ApplicationComponent) PDOK - Publieke Dienstverlening op de Kaart Groepering van domeinspecifieke centale voorzieningen (ApplicationCollaboration) Sectorale digitale infrastructuur Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt is een onderdeel van de infrastructuur voor gemeenten, zorgaanbieders en andere ketenpartners in het sociaal domein. Het GGK ondersteunt de uitwisseling van berichten over Wmo en Jeugdhulp. (ApplicationComponent) GGK - Gemeentelijk Gegevensknoop- punt KNOOP is het knooppunt voor gegevens uit (Basis)registraties en landelijke voorzieningen. Deze gegevens worden gestandaardiseerd en in samenhang aangeboden aan gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en belastingsamenwerkingen. (ApplicationComponent) KNOOP- Gegevensknoop- punt voor (Basis)registratie- s Het Digitiaal Klantdossier wordt gebruikt door gemeenten, SVB, UWV en diverse andere overheidsinstellingen binnen de sociale sector om gegevens over werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden bij te houden en met elkaar te delen. Het dossier dient ertoe om professionals binnen de keten werk en inkomen toegang te geven tot alle digitale gegevens die relevant zijn voor de werkzaamheden van deze instellingen. (ApplicationComponent) DKD - Digitaal Klant Dossier (Suwinet) AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 13-09-2021 15:35:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 13-09-2021 15:35:48 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
ArchiMate_Collaboration.png
Naam  : Sectorale interconnectiviteit
Definitie  : Groepering van domeinspecifieke centrale voorzieningen gericht op informatieuitwisseling tussen overheidsorganisaties en/of ketenpartners
GEMMA subtype  : Buitengemeentelijk
GEMMA type  : Groep
Object ID  : b5cf2169-0528-481a-9fb2-a0e3391f00bc
Object ID  : b5cf2169-0528-481a-9fb2-a0e3391f00bc
Object ID_nl  : b5cf2169-0528-481a-9fb2-a0e3391f00bc
Original ID  : id-b5cf2169-0528-481a-9fb2-a0e3391f00bc
Semanticsearch  : sectorale interconnectiviteit
Relaties  :  Omvat:
Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...