Sectorale interconnectiviteit

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Groupings > Sectorale interconnectiviteit
Contextdiagram
Groepering van domeinspecifieke centrale voorzieningen gericht op informatieuitwisseling tussen overheidsorganisaties en/of ketenpartners (Grouping) Sectorale interconnectivi- teit De JUstitie BErichten Service (JUBES) faciliteert de informatie-uitwisseling tussen gemeentelijke partijen en justitiële partijen. (ApplicationComponent) JUBES - JUstitie BErichten Service Landelijk systeem voor het assembleren van aanleveringen van bronhouders voor de basisregistratie grootschalige topografie. Het Samenwerkingsverband van Bronhouders (SVB) realiseert hiervoor een webportaal en later webservices waar de bestanden kunnen worden aangeleverd. (ApplicationComponent) SVB-BGT services en portaal Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) ontsluit digitale geo-informatie van de overheid. Dit ontsluiten gebeurt via een centrale voorziening: het PDOK Loket. De data is beschikbaar als data services of als downloadbare bestanden. Voor meer informatie zie https://www.pdok.nl/nl/pdok-producten (ApplicationComponent) PDOK - Publieke Dienstverlenin- g op de Kaart Groepering van domeinspecifieke centale voorzieningen (Grouping) Sectorale digitale infrastructuur Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt is een onderdeel van de infrastructuur voor gemeenten, zorgaanbieders en andere ketenpartners in het sociaal domein. Het GGK ondersteunt de uitwisseling van berichten over Wmo en Jeugdhulp. (ApplicationComponent) GGK - Gemeentelijk Gegevenskno- oppunt KNOOP is het knooppunt voor gegevens uit (Basis)registraties en landelijke voorzieningen. Deze gegevens worden gestandaardiseerd en in samenhang aangeboden aan gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en belastingsamenwerkingen. (ApplicationComponent) KNOOP- Gegevenskno- oppunt voor (Basis)registra- ties Het Digitiaal Klantdossier wordt gebruikt door gemeenten, SVB, UWV en diverse andere overheidsinstellingen binnen de sociale sector om gegevens over werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden bij te houden en met elkaar te delen. Het dossier dient ertoe om professionals binnen de keten werk en inkomen toegang te geven tot alle digitale gegevens die relevant zijn voor de werkzaamheden van deze instellingen. (ApplicationComponent) DKD - Digitaal Klant Dossier (Suwinet) AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 31-07-2023 12:32:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 31-07-2023 12:32:51 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Groep
Documentation   :  Groepering van domeinspecifieke centrale voorzieningen gericht op informatieuitwisseling tussen overheidsorganisaties en/of ketenpartners
GEMMA subtype   :  Buitengemeentelijk
GEMMA type   :  Groep
Object ID   :  b5cf2169-0528-481a-9fb2-a0e3391f00bc
Object ID_nl   :  b5cf2169-0528-481a-9fb2-a0e3391f00bc
Original ID   :  id-14b9ccc10e3f408da94e0fc0323bf28e
Semanticsearch   :  sectorale interconnectiviteit


Deze pagina is het laatst bewerkt op 20 jul 2023 om 20:07.