Sectorale digitale infrastructuur

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationCollaborations > Sectorale digitale infrastructuur
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
ArchiMate_Collaboration.png
Naam  : Sectorale digitale infrastructuur
Definitie  : Groepering van domeinspecifieke centale voorzieningen
GEMMA subtype  : Buitengemeentelijk
GEMMA type  : Groep
Object ID  : ee6e6536-3857-4e29-8cff-8ab878ddba49
Object ID  : ee6e6536-3857-4e29-8cff-8ab878ddba49
Object ID_nl  : ee6e6536-3857-4e29-8cff-8ab878ddba49
Original ID  : id-ee6e6536-3857-4e29-8cff-8ab878ddba49
Relaties  :  Omvat:


Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: