KNOOP- Gegevensknooppunt voor (Basis)registraties

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > KNOOP- Gegevensknooppunt voor (Basis)registraties
ArchiMate-element GEMMA 2 Buitengemeentelijke voorziening
ArchiMate_Component.png
Naam  : KNOOP- Gegevensknooppunt voor (Basis)registraties
Definitie  : KNOOP is het knooppunt voor gegevens uit (Basis)registraties en landelijke voorzieningen. Deze gegevens worden gestandaardiseerd en in samenhang aangeboden aan gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en belastingsamenwerkingen.
Toelichting  : Leveren en bevragen van basisregistratiegegevens in samenhang uit de voorzieningen: * NHR - Handelsregister * BRK - Basisregistratie Kadaster * LV-WOZ - Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken * LV-BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen * LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie voor achtergrondkaart (via PDOK)
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Buitengemeentelijke voorziening
Object ID  : c6ca6152-b6b9-4527-b438-c261c5509b9d
Object ID  : c6ca6152-b6b9-4527-b438-c261c5509b9d
Object ID_nl  : c6ca6152-b6b9-4527-b438-c261c5509b9d
Original ID  : id-c6ca6152-b6b9-4527-b438-c261c5509b9d
Semanticsearch  : knoop- gegevensknooppunt voor (basis)registraties
Relaties  : 
Realiseert services:

Voldoet aan de standaardversie(s):
Komt voor op   :  ArchiMate views: