Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

KNOOP- Gegevensknooppunt voor (Basis)registraties

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > KNOOP- Gegevensknooppunt voor (Basis)registraties
ArchiMate-element GEMMA 2 Buitengemeentelijke voorziening
ArchiMate_Component.png
Naam  : KNOOP- Gegevensknooppunt voor (Basis)registraties
Definitie  : KNOOP is het knooppunt voor gegevens uit (Basis)registraties en landelijke voorzieningen. Deze gegevens worden gestandaardiseerd en in samenhang aangeboden aan gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en belastingsamenwerkingen.
Toelichting  : Leveren en bevragen van basisregistratiegegevens in samenhang uit de voorzieningen:
  • NHR - Handelsregister
  • BRK - Basisregistratie Kadaster
  • LV-WOZ - Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken
  • LV-BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen
  • LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie voor achtergrondkaart (via PDOK)
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Buitengemeentelijke voorziening
Object ID  : c6ca6152-b6b9-4527-b438-c261c5509b9d
Relaties  : 
BIV classificatie:

Realiseert services:

Voldoet aan de standaardversie(s):
Komt voor op   :  ArchiMate views: