GGK - Gemeentelijk Gegevensknooppunt

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > GGK - Gemeentelijk Gegevensknooppunt
ArchiMate-element GEMMA 2 Buitengemeentelijke voorziening
ArchiMate_Component.png
Naam  : GGK - Gemeentelijk Gegevensknooppunt
Definitie  : Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt is een onderdeel van de infrastructuur voor gemeenten, zorgaanbieders en andere ketenpartners in het sociaal domein. Het GGK ondersteunt de uitwisseling van berichten over Wmo en Jeugdhulp.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA subtype  : Geen
GEMMA type  : Buitengemeentelijke voorziening
Object ID  : 1d6215d0-9358-11e4-67ab-0050568a6153
Object ID  : 1d6215d0-9358-11e4-67ab-0050568a6153
Object ID_nl  : 1d6215d0-9358-11e4-67ab-0050568a6153
Original ID  : id-1d6215d0-9358-11e4-67ab-0050568a6153
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (2):

Realiseert services:

Voldoet aan de standaardversie(s):
Komt voor op   :  ArchiMate views: