LV12 KNOOP- Gegevensknooppunt voor (Basis)registraties

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > LV12 KNOOP- Gegevensknooppunt voor (Basis)registraties
LV12 KNOOP- Gegevensknooppunt voor (Basis)registraties
Groepering van domeinspecifieke centrale voorzieningen gericht op informatieuitwisseling tussen overheidsorganisaties en/of ketenpartners (Grouping) Sectorale interconnectiviteit KNOOP is het knooppunt voor gegevens uit (Basis)registraties en landelijke voorzieningen. Deze gegevens worden gestandaardiseerd en in samenhang aangeboden aan gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en belastingsamenwerkingen. (ApplicationComponent) KNOOP- Gegevensknooppunt voor (Basis)registraties ApplicationService Ontvangen WOZ gegevens ApplicationService Bevragen basisregistratiegegeve- ns Het versturen van notificatieberichten over de organisaties die u met volgindicaties opgeeft (het volgen van organisaties buiten het gebied van uw mutatieabonnement) (ApplicationService) Melden basisregistratiegebeur- tenissen Het ontzorgen, ondersteunen en faciliteren van gemeenten op het gebied van geo-, WOZ- en vastgoedinformatie, oftewel objectinformatie. (BusinessService) Faciliteren gebruik (Basis) registraties via berichtenverkeer en webservices StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ-beheercomponent Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmagazijncomponent Component voor het registreren van KvK-inschrijvingen vestigingen, activiteiten en werkgelegenheid conform LISA (ApplicationComponent) Bedrijven- en instellingen- registratiecomponent StUF-HR is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens gebaseerd op het gegevenswoordenboek van het Handelsregister voor het leveren en opvragen van gegevens uit het HandelsRegister (NHR). (Constraint) StUF HR Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationComponent) WOZ-taxatiecomponent Stuf-TAX is een uitwisselingsformaat voor de gegevenslevering tussen gemeente en dienstverlener. (Constraint) StUF tax RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen Deze svg is op 09-11-2022 02:04:09 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 02:04:09 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
ArchiMate-view LV12 KNOOP- Gegevensknooppunt voor (Basis)registraties
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-64b917f6-0728-41c9-b132-4f2c969c929c
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : LV12 KNOOP- Gegevensknooppunt voor (Basis)registraties
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Domein  : Niet domeingebonden
Object ID  : 64b917f6-0728-41c9-b132-4f2c969c929c
Detailniveau  : Samenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Keten
GEMMA thema  : Geen
Viewtype  : Context
Object ID  : 64b917f6-0728-41c9-b132-4f2c969c929c
Object ID_nl  : 64b917f6-0728-41c9-b132-4f2c969c929c
Original ID  : id-64b917f6-0728-41c9-b132-4f2c969c929c
Semanticsearch  : lv12 knoop- gegevensknooppunt voor (basis)registraties
Elementen  : 
Relaties  :