Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Toezicht en handhaving sociaal domein

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Toezicht en handhaving sociaal domein
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Toezicht en handhaving sociaal domein
Definitie  : Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd.
Toelichting  : Toezicht en handhaving kan bijv. worden uitgevoerd door BOA's en met behulp van camera's of data-analyse. Te onderscheiden zijn bijv.: * oplegging maatregel * intake signaal normafwijkend gedrag * vaststelling afwijkingscategorie * vaststelling verwijtbaarheid * bepaling recidive * vaststelling maatregel * afhandeling maatregel * effectuering maatregel * oplegging boete.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : a72dcd9f-a7b7-475d-8a57-00b9bc26a544
Object ID  : a72dcd9f-a7b7-475d-8a57-00b9bc26a544
Object ID_nl  : a72dcd9f-a7b7-475d-8a57-00b9bc26a544
Original ID  : id-a72dcd9f-a7b7-475d-8a57-00b9bc26a544
Semanticsearch  : toezicht en handhaving sociaal domein
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: