Uitvoering Sociaal Domein

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Uitvoering Sociaal Domein
Contextdiagram
Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving sociaal domein Grouping Sociaal domein Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering Het voeren van Regie op het verbeteren van bijvoorbeeld Burgers en Huishoudens, Jeugd en Kinderen, Ondernemingen/Arbeidsmarkt, Gebied/Wijk, Veiligheid, Omgeving, etc. en het daarvoor nemen van verbeterinitiatieven, door het inzetten en monitoren van interne en externe producten en diensten om een bepaald verbeterdoel te bereiken Voorstel: Regievoering op casussen die geen voorspelbaar verloop kennen. (BusinessFunction) Casusregievoeri- ng sociaal domein Het eisen van teruggave van een (deel van een) bedrag dat ten onrechte is uitgekeerd. (BusinessFunction) Vordering sociaal domein Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Sociaal Domein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisati- e sociaal domein AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 01-06-2020 00:13:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 01-06-2020 00:13:19 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie domein
ArchiMate_Function.png
Naam  : Uitvoering Sociaal Domein
Definitie  : Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie domein
Object ID  : aa1864da-592b-40a7-b816-e7e76dc4c446
Object ID  : aa1864da-592b-40a7-b816-e7e76dc4c446
Object ID_nl  : aa1864da-592b-40a7-b816-e7e76dc4c446
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: