Uitvoering Sociaal Domein

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Uitvoering Sociaal Domein
Contextdiagram
Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving sociaal domein Grouping Sociaal domein Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering Het eisen van teruggave van een (deel van een) bedrag dat ten onrechte is uitgekeerd. (BusinessFunction) Vordering sociaal domein Het voeren van Regie op het verbeteren van bijvoorbeeld Burgers en Huishoudens, Jeugd en Kinderen, Ondernemingen/Arbeidsmarkt, Gebied/Wijk, Veiligheid, Omgeving, etc. en het daarvoor nemen van verbeterinitiatieven, door het inzetten en monitoren van interne en externe producten en diensten om een bepaald verbeterdoel te bereiken Voorstel: Regievoering op casussen die geen voorspelbaar verloop kennen. (BusinessFunction) Casusregievo- ering sociaal domein Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Sociaal Domein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealis- atie sociaal domein AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 01-10-2023 00:09:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-10-2023 00:09:33 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Bedrijfsfunctie domein
Documentation   :  Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend.
GEMMA type   :  Bedrijfsfunctie domein
Object ID   :  aa1864da-592b-40a7-b816-e7e76dc4c446
Object ID_nl   :  aa1864da-592b-40a7-b816-e7e76dc4c446
Original ID   :  id-aa1864da-592b-40a7-b816-e7e76dc4c446
Semanticsearch   :  uitvoering sociaal domein
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 17:50.