Toezicht en handhaving veiligheidsdomein

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Toezicht en handhaving veiligheidsdomein
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Toezicht en handhaving veiligheidsdomein
Definitie  : Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd.
Toelichting  : Toezicht en handhaving kan bijv. worden uitgevoerd door BOA's en met behulp van camera's of data-analyse. Te onderscheiden zijn bijv.: * oplegging maatregel * intake signaal normafwijkend gedrag * vaststelling afwijkingscategorie * vaststelling verwijtbaarheid * bepaling recidive * vaststelling maatregel * afhandeling maatregel * effectuering maatregel * oplegging boete.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 73b339b1-aa26-4282-8556-a497956efd7d
Object ID  : 73b339b1-aa26-4282-8556-a497956efd7d
Object ID_nl  : 73b339b1-aa26-4282-8556-a497956efd7d
Original ID  : id-73b339b1-aa26-4282-8556-a497956efd7d
Semanticsearch  : toezicht en handhaving veiligheidsdomein
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: