Toezicht en handhaving veiligheidsdomein

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Toezicht en handhaving veiligheidsdomein
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Toezicht en handhaving veiligheidsdomein
Definitie  : Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd.
Toelichting  : Toezicht en handhaving kan bijv. worden uitgevoerd door BOA's en met behulp van camera's of data-analyse.

Te onderscheiden zijn bijv.:

  • oplegging maatregel
  • intake signaal normafwijkend gedrag
  • vaststelling afwijkingscategorie
  • vaststelling verwijtbaarheid
  • bepaling recidive
  • vaststelling maatregel
  • afhandeling maatregel
  • effectuering maatregel
  • oplegging boete.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 73b339b1-aa26-4282-8556-a497956efd7d
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: