Uitvoering Openbare Orde en Veiligheid

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Uitvoering Openbare Orde en Veiligheid
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie domein
ArchiMate_Function.png
Naam  : Uitvoering Openbare Orde en Veiligheid
Definitie  : Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein openbare orde en veiligheid worden gerekend.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie domein
Object ID  : de168a10-7030-4026-bd95-298e6a6cb3e2
Object ID  : de168a10-7030-4026-bd95-298e6a6cb3e2
Object ID_nl  : de168a10-7030-4026-bd95-298e6a6cb3e2
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: