Ondersteunen van handhaving

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationFunctions > Ondersteunen van handhaving
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Ondersteunen van handhaving, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Deze functie is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van handhaving In geval van instemming door andere bestuursorganen wordt de reguliere procedure verlengd met vier weken. Bij enkel advies door andere bestuursorganen geldt deze verlenging niet. Ook bij Handhaving moet het mogelijk zijn termijnen te kunnen verlengen. (Requirement) VTH078 Kunnen verlengen van het termijn van de te volgen procedure De ingediende zienswijzen worden (tijdens een hoorzitting) besproken en een eindverslag wordt opgesteld. Het verslag geeft een helder overzicht van de ingebrachte (bezwaar)punten met argumentatie. (Requirement) VTH065 Kunnen opstellen van verslagen/rappo- rtages De verschillende activiteiten worden (als deelzaken) in beginsel op zichzelf beoordeeld, waarna vervolgens integrale afweging plaatsvindt. Uiteindelijk moet het geheel leiden tot één integraal besluit, waarbij motiveringen van de verschillende activiteiten moeten worden samengevoegd en de integrale afweging wordt toegevoegd. (Requirement) VTH068 Kunnen samenstellen van activiteiten tot een integraal besluit Vanuit de Kwaliteitscriteria is de landelijk handhavingstrategie als handreiking vastgesteld voor landelijke eenduidigheid in de uitvoering van toezicht en handhaving. Om de juiste sancties op te leggen en om de big-8-cyclus goed sluitend te maken, is het noodzakelijk dat kan worden gemonitord en geanalyseerd wat bij de uitvoering van toezicht (en handhaving) inhoudelijk wordt geconstateerd inclusief ernst en gedrag. (Requirement) VTH058 Kunnen categoriseren van geconstateerde situatie/overtre- ding m.b.t. landelijke handhavingsstra- tegie Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcom- ponent Omgevingswet Een bevoegd gezag bepaalt op basis van de prioriteiten in het uitvoeringsbeleid welke overtredingen wel of niet worden opgepakt of in welke volgorde deze worden opgepakt. Bij de afweging biedt de VTH software de mogelijkheid om bij de vastleggen te motiveren waarom overtreding niet, eerder of later wordt opgepakt. (Requirement) VTH067 Kunnen prioriteren van de geconstateerde overtredingen RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 12-04-2021 05:04:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 05:04:45 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Function.png
Naam  : Ondersteunen van handhaving
Definitie  : Deze functie is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen.
Object ID  : 430023c6-13ee-4a98-aeaa-8305c8e71385
Toelichting  : Bijv. het opleggen van boetes of treffen van andere sanctiemaatregelen
Object ID  : 430023c6-13ee-4a98-aeaa-8305c8e71385
Object ID_nl  : 430023c6-13ee-4a98-aeaa-8305c8e71385
Original ID  : id-430023c6-13ee-4a98-aeaa-8305c8e71385
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  : 

Is functie van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: