Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent Omgevingswet

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent Omgevingswet
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent Omgevingswet, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcom- ponent Omgevingswet Koppelvlak voor de Samenwerkingsfunctionaliteit (Constraint) Samenwerken Een REST API die de samenwerkfunctionaliteit (SWF) van het Digitaal stelsel Omgevingswet realiseert. (ApplicationService) Samenwerkingf- unctionaliteit Deze functie is bedoeld om de processen te ondersteunen die de vergunde objecten en activiteiten registeren en beheren. (ApplicationFunction) Ondersteunen van objecten en activiteiten ApplicationComponent Besluitenregistr- atiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiec- omponent Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) is een dienst van Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan Overheid.nl. (ApplicationComponent) DROP Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregist- ratiecomponent Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpencomp- onent (CAD) Deze functie is bedoeld om de processen van toezicht te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van toezicht De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Een REST API waarmee een ingediend verzoek (en eventuele bijgevoegde documenten) kan worden opgehaald (naar het eigen VTH / Zaak systeem). (ApplicationService) Verzoek afhandelen Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatalo- guscomponent Deze functie wordt gebruikt om de aanvragen en meldingen die binnengekomen zijn verder af te handelen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van aanvragen en meldingen Deze functie is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van handhaving De service Verzoeknotificatie ontvangen verstuurt een bericht naar een bevoegd gezag zodra in de werkmap in het digitaal stelsel een vergunningaanvraag of melding klaar staat voor verwerking. (ApplicationService) Verzoeknotificat- ie ontvangen Deze applicatiefunctie is een verzamelling van functies die niet specifiek door een aparte functie wordt uitgevoerd. De requirements die onder deze functie vallen, gelden voor alle applicatiefuncties die bij de VTH-component horen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit Koppelvlakstandaard voor Aanvragen en Meldingen (Constraint) STAM - Aanvragen en meldingen RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship Actieverzoeken FlowRelationship Documentautorisaties FlowRelationship Documenten AssignmentRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship FlowRelationship Notificaties FlowRelationship Samenwerkingautorisaties FlowRelationship Samenwerkingen RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 08-06-2021 09:02:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 08-06-2021 09:02:34 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent Omgevingswet
Definitie  : Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 0777c4b6-e7c5-4d42-9fe8-9b98e6bca8a6
Projectstatus  : Vervangen
Object ID  : 0777c4b6-e7c5-4d42-9fe8-9b98e6bca8a6
Object ID_nl  : 0777c4b6-e7c5-4d42-9fe8-9b98e6bca8a6
Original ID  : id-0777c4b6-e7c5-4d42-9fe8-9b98e6bca8a6
Semanticsearch  : vergunning- toezicht- en handhavingcomponent omgevingswet
Relaties  : 


Realiseert verplichte standaarden (1):

Realiseert aanbevolen standaarden (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: