Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent Omgevingswet

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent Omgevingswet
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent Omgevingswet, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent Omgevingswet ApplicationInterface 3PAS API Een REST API die de samenwerkfunctionaliteit (SWF) van het Digitaal stelsel Omgevingswet realiseert. (ApplicationService) Samenwerking- functionaliteit Deze functie is bedoeld om de processen te ondersteunen die de vergunde objecten en activiteiten registeren en beheren. (ApplicationFunction) Ondersteunen van objecten en activiteiten ApplicationComponent Besluitenregist- ratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratie- component Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) is een dienst van Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan Overheid.nl. (ApplicationComponent) DROP Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpencom- ponent (CAD) Deze functie is bedoeld om de processen van toezicht te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van toezicht De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Een REST API waarmee een ingediend verzoek (en eventuele bijgevoegde documenten) kan worden opgehaald (naar het eigen VTH / Zaak systeem). (ApplicationService) Verzoek afhandelen Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatal- oguscompone- nt Deze functie wordt gebruikt om de aanvragen en meldingen die binnengekomen zijn verder af te handelen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van aanvragen en meldingen Deze functie is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van handhaving De service Verzoeknotificatie ontvangen verstuurt een bericht naar een bevoegd gezag zodra in de werkmap in het digitaal stelsel een vergunningaanvraag of melding klaar staat voor verwerking. (ApplicationService) Verzoeknotific- atie ontvangen Deze applicatiefunctie is een verzamelling van functies die niet specifiek door een aparte functie wordt uitgevoerd. De requirements die onder deze functie vallen, gelden voor alle applicatiefuncties die bij de VTH-component horen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit De REST API samenwerkfunctionaliteit (SWF) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Er zijn services beschikbaar voor het starten, inzien, en stoppen van een samenwerking, het uitnodigen van ketenpartners om deel te nemen aan een samenwerking. Daarnaast kunnen documenten worden geüpload en gedownload. Ook kunnen actieverzoeken worden uitgezet, gereed gemeld of weer worden ingetrokken. Tot slot kunnen notificaties die op basis van een samenwerkingsgebeurtenis ontstaan, worden ontvangen (opgehaald) of verwijderd. (ApplicationInterface) Samenwerkfu- nctionaliteit API De service Verzoeknotificatie ontvangen verstuurt een bericht naar een bevoegd gezag zodra in de werkmap in het digitaal stelsel een vergunningaanvraag of melding klaar staat voor verwerking. (ApplicationInterface) Verzoeknotific- atie ontvangen ebMS Met deze API kunnen begrippen, juridische termen en objecten (datasets en waardelijsten) worden opgevraagd. Van ieder begrip geeft de API (voor zover relevant) de formele definitie, uitleg in klare taal, bron en gerelateerde begrippen (semantische relatie, generalisatie, specialisatie, onderdeel van, bestaat uit). De Stelselcatalogus wordt ook gebruikt voor het ontsluiten van de Producten en Dienstencatalogus Omgevingswet (waardelijst). (ApplicationInterface) Catalogus opvragen API De Verzoek afhandelen API kent drie operaties: - het zorgt ervoor dat vergunningaanvraag of melding die klaar staat in de werkmap in het digitaal stelsel kan worden opgehaald en ingeladen in een zaaksysteem of vergunningensysteem. - nadat een bevoegd gezag een verzoek met bijbehorende bijlagen heeft afgehandeld is het de bedoeling dat deze het verzoek verwijdert uit de DSO-LV opslagvoorziening (de werkmap). Dan kan met behulp van de operatie “Verwijderen verzoek”. - ook kan een bevoegd gezag een ingediend verzoek doorsturen en bij een ander bevoegd laten afhandelen. Het bevoegd gezag dat het verzoek ontvangen heeft kan gewijzigd worden door het ontvangend bevoegd gezag, als deze van mening is niet het juiste bestuursorgaan te zijn om het verzoek te behandelen. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het correcte bevoegd gezag. Ook dit gebeurt via de API “Verzoek afhandelen”. Hiervoor moet het OIN van het nieuwe bevoegd gezag opgegeven worden. (ApplicationInterface) Verzoek afhandelen API ServingRelationship Aanbevolen FlowRelationship Actieverzoeken FlowRelationship Documentautorisaties FlowRelationship Documenten AssignmentRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship FlowRelationship Notificaties FlowRelationship Samenwerkingautorisaties FlowRelationship Samenwerkingen ServingRelationship Verplicht CompositionRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht Deze svg is op 25-12-2021 02:10:45 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 25-12-2021 02:10:45 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent Omgevingswet
Definitie  : Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 0777c4b6-e7c5-4d42-9fe8-9b98e6bca8a6
Projectstatus  : Vervangen
Object ID  : 0777c4b6-e7c5-4d42-9fe8-9b98e6bca8a6
Object ID_nl  : 0777c4b6-e7c5-4d42-9fe8-9b98e6bca8a6
Original ID  : id-0777c4b6-e7c5-4d42-9fe8-9b98e6bca8a6
Semanticsearch  : vergunning- toezicht- en handhavingcomponent omgevingswet
Relaties  : Komt voor op   :  ArchiMate views: