Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

SWC beheerview VTH

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > SWC beheerview VTH
SWC beheerview VTH
Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent Omgevingswet Deze functie is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van handhaving Deze functie is bedoeld om de processen te ondersteunen die de vergunde objecten en activiteiten registeren en beheren. (ApplicationFunction) Ondersteunen van objecten en activiteiten Deze functie is bedoeld om de processen van toezicht te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van toezicht Deze applicatiefunctie is een verzamelling van functies die niet specifiek door een aparte functie wordt uitgevoerd. De requirements die onder deze functie vallen, gelden voor alle applicatiefuncties die bij de VTH-component horen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit Deze functie wordt gebruikt om de aanvragen en meldingen die binnengekomen zijn verder af te handelen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van aanvragen en meldingen De service Verzoeknotificatie ontvangen verstuurt een bericht naar een bevoegd gezag zodra in de werkmap in het digitaal stelsel een vergunningaanvraag of melding klaar staat voor verwerking. (ApplicationInterface) Verzoeknotificatie ontvangen ebMS De Verzoek afhandelen API kent drie operaties: - het zorgt ervoor dat vergunningaanvraag of melding die klaar staat in de werkmap in het digitaal stelsel kan worden opgehaald en ingeladen in een zaaksysteem of vergunningensysteem. - nadat een bevoegd gezag een verzoek met bijbehorende bijlagen heeft afgehandeld is het de bedoeling dat deze het verzoek verwijdert uit de DSO-LV opslagvoorziening (de werkmap). Dan kan met behulp van de operatie “Verwijderen verzoek”. - ook kan een bevoegd gezag een ingediend verzoek doorsturen en bij een ander bevoegd laten afhandelen. Het bevoegd gezag dat het verzoek ontvangen heeft kan gewijzigd worden door het ontvangend bevoegd gezag, als deze van mening is niet het juiste bestuursorgaan te zijn om het verzoek te behandelen. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het correcte bevoegd gezag. Ook dit gebeurt via de API “Verzoek afhandelen”. Hiervoor moet het OIN van het nieuwe bevoegd gezag opgegeven worden. (ApplicationInterface) Verzoek afhandelen API De REST API samenwerkfunctionaliteit (SWF) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Er zijn services beschikbaar voor het starten, inzien, en stoppen van een samenwerking, het uitnodigen van ketenpartners om deel te nemen aan een samenwerking. Daarnaast kunnen documenten worden geüpload en gedownload. Ook kunnen actieverzoeken worden uitgezet, gereed gemeld of weer worden ingetrokken. Tot slot kunnen notificaties die op basis van een samenwerkingsgebeurtenis ontstaan, worden ontvangen (opgehaald) of verwijderd. (ApplicationInterface) Samenwerkfunctional- iteit API De service Verzoeknotificatie ontvangen verstuurt een bericht naar een bevoegd gezag zodra in de werkmap in het digitaal stelsel een vergunningaanvraag of melding klaar staat voor verwerking. (Constraint) Verzoeknotificatie ontvangen ebMS- standaard De service Verzoek afhandelen zorgt ervoor dat vergunningaanvraag of melding die klaar staat in de werkmap in het digitaal stelsel kan worden opgehaald en ingeladen in een zaaksysteem of vergunningensysteem. (Constraint) Verzoek afhandelen API-standaard Een REST API die de samenwerkfunctionaliteit binnen het DSO realiseert. (Constraint) Samenwerkfunctional- iteit API-standaard Met deze API kunnen begrippen, juridische termen en objecten (datasets en waardelijsten) worden opgevraagd. Van ieder begrip geeft de API (voor zover relevant) de formele definitie, uitleg in klare taal, bron en gerelateerde begrippen (semantische relatie, generalisatie, specialisatie, onderdeel van, bestaat uit). De Stelselcatalogus wordt ook gebruikt voor het ontsluiten van de Producten en Dienstencatalogus Omgevingswet (waardelijst). (ApplicationInterface) Catalogus opvragen API Een standaard die het opvragen van de Stelselcatalogus binnen het DSO mogelijk maakt. (Constraint) Catalogus opvragen API-standaard ApplicationInterface 3PAS API Een standaard voor het publiceren van kennisgevingen op het DRP platform. (Constraint) 3PAS API-standaard CompositionRelationship Verplicht RealizationRelationship ServingRelationship Verplicht RealizationRelationship ServingRelationship Verplicht RealizationRelationship ServingRelationship Verplicht RealizationRelationship ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Deze svg is op 22-01-2022 14:57:53 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 22-01-2022 14:57:53 CET
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view SWC beheerview VTH
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-8f7ec837-3ed0-4b40-ac97-4e5a07cae322
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : SWC beheerview VTH
Documentatie  : Beheerview tbv de Softwarecatalogus. Wordt niet gepubliceerd op GEMMA Online.
Object ID  : 8f7ec837-3ed0-4b40-ac97-4e5a07cae322
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Viewtype  : Contentfilter
Object ID  : 8f7ec837-3ed0-4b40-ac97-4e5a07cae322
Object ID_nl  : 8f7ec837-3ed0-4b40-ac97-4e5a07cae322
Original ID  : id-8f7ec837-3ed0-4b40-ac97-4e5a07cae322
Semanticsearch  : swc beheerview vth
Elementen  : 
Relaties  :