Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

VTH componenten overview

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > VTH componenten overview
VTH componenten overview
Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecomponent Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcreatiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponent Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders. (ApplicationComponent) LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomponent Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) is een dienst van Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan Overheid.nl. (ApplicationComponent) DROP Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar en beroep component Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo-gegevens beheercomponent Landelijke voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Gemeenten zijn bronhouder van de BAG en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG. (ApplicationComponent) LV-BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecataloguscomponent ApplicationComponent Data-analyse-en- monitoringcomponent Landelijke website voor inwoners en bedrijven. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. Hieronder vallen de berichtenbox burgers, de berichtenbox bedrijven en lopende zaken. (ApplicationComponent) MijnOverheid.nl Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent Omgevingswet Deze applicatiefunctie is een verzamelling van functies die niet specifiek door een aparte functie wordt uitgevoerd. De requirements die onder deze functie vallen, gelden voor alle applicatiefuncties die bij de VTH-component horen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit Deze functie wordt gebruikt om de aanvragen en meldingen die binnengekomen zijn verder af te handelen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van aanvragen enmeldingen Deze functie is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van handhaving Deze functie is bedoeld om de processen van toezicht te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van toezicht Deze functie is bedoeld om de processen te ondersteunen die de vergunde objecten en activiteiten registeren en beheren. (ApplicationFunction) Ondersteunen van objecten en activiteiten Besluiten die genomen zijn, worden vastgelegd in het nieuwe Besluitenregister. Dit register is te bevragen via de Besluiten API. Voor meer informatie over deze API wordt verwezen naar de Zaakgericht Werken componenten (https://zaakgerichtwerken.vng.cloud/standaard/besluiten/index). (ApplicationComponent) Besluitenregister De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Deze svg is op 20-12-2021 19:17:21 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 20-12-2021 19:17:21 CET
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view VTH componenten overview
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-45e06025-762e-4e9d-9dca-620d5a247a7e
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : VTH componenten overview
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Object ID  : 45e06025-762e-4e9d-9dca-620d5a247a7e
Object ID  : 45e06025-762e-4e9d-9dca-620d5a247a7e
Object ID_nl  : 45e06025-762e-4e9d-9dca-620d5a247a7e
Original ID  : id-45e06025-762e-4e9d-9dca-620d5a247a7e
Semanticsearch  : vth componenten overview
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)