Brede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Drivers > Brede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien
Contextdiagram
Driver Brede maatschappeli- jke heroverweging Rijksfinancien De overheidsdienstverlener zorgt voor goede informatievoorziening over het aanvragen en leveren van een dienst door deze gebruikersvriendelijk in te richten. De informatie wordt overzichtelijk en in onderlinge samenhang gepresenteerd. Dat is essentieel zodat burgers en bedrijven kunnen bepalen waar ze recht op hebben, en hoe dat recht kunnen halen. (Goal) Overzichtelijk Overheidsdienstverlening legt zo min mogelijk belasting op het milieu en onze leefomgeving. Dit leidt tot lagere emissies, minder verbruik van grondstoffen, energie en een positieve bijdrage aan de leefomgeving. (Goal) Duurzaam De overheid respecteert en beschermt de privacy van de burger. De verdergaande samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven leidt tot meer gegevensuitwisselingen. De toenemende verwerking van gegevens mag niet ten koste gaan van de rechten van burgers en bedrijven. De overheid biedt voorzieningen aan de burger om de controle te houden over de eigen privacy. (Goal) Privacy Betere dienstverlening door digitalisering gaat in veel gevallen gepaard met een efficiëntere bedrijfsvoering en daarmee met lagere kosten voor overheidsorganisaties. Burgers en bedrijven verwachten een juist gebruik van middelen, dus zonder verspilling, en dat juist gebruik van middelen ook regelmatig wordt gecontroleerd. (Goal) Kostenefficient InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 01-10-2023 12:25:31 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-10-2023 12:25:31 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Beleidskader
ID   :  BK19
Referentiearchitectuur   :  NORA
GEMMA type   :  Beleidskader
Object ID   :  fd2e26b3-6d3e-4985-b3b2-30f4052fa233
Object ID_nl   :  fd2e26b3-6d3e-4985-b3b2-30f4052fa233
Original ID   :  id-3438e667279f48589817071797f7b16a
Semanticsearch   :  brede maatschappelijke heroverweging rijksfinancien
Views
Komt voor op


Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 20:35.