Overzichtelijk

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Goals > Overzichtelijk
Contextdiagram
De overheidsdienstverlener zorgt voor goede informatievoorziening over het aanvragen en leveren van een dienst door deze gebruikersvriendelijk in te richten. De informatie wordt overzichtelijk en in onderlinge samenhang gepresenteerd. Dat is essentieel zodat burgers en bedrijven kunnen bepalen waar ze recht op hebben, en hoe dat recht kunnen halen. (Goal) Overzichtelijk Driver Overheid in contact De (dienstverlening van de) overheid bereikt de gestelde doelen en voldoet zo aan de verwachtingen van burgers en bedrijven. (Driver) Doeltreffend Driver Betere en goedkopere dienstverlenin- g op basis van het gebruikersper- spectief (BZK) Toegevoegde waarde voor de maatschappij vanuit algemeen nut en maatschappelijk belang (Driver) Van Maatschappeli- jke waarde Driver Brede maatschappeli- jke heroverweging Rijksfinancien Gebruik gegevens als fundament voor het ontwerp, realisatie en doorontwikkeling van de dienst en richt het beheer hiervan goed in. (Principle) Neem gegevens als fundament Bundel de dienst met andere voor de afnemer relevante diensten binnen de keten, zodat die in één keer afgenomen kunnen worden. (Principle) Bundel diensten Ontwerp, realiseer en verbeter de dienst vanuit het perspectief van de afnemer. (Principle) Verplaats je in de gebruiker Beschrijf nauwkeurig, positioneer deze helder binnen het dienstenaanbod en informeer de afnemer over de dienst, zowel procesmatig als inhoudelijk. (Principle) Geef inzicht in de afhandeling van de dienst InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 24-02-2024 18:15:59 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 24-02-2024 18:15:59 CET
Eigenschappen
Elementtype     Goal
Label     Overzichtelijk
Definitie     De overheidsdienstverlener zorgt voor goede informatievoorziening over het aanvragen en leveren van een dienst door deze gebruikersvriendelijk in te richten. De informatie wordt overzichtelijk en in onderlinge samenhang gepresenteerd. Dat is essentieel zodat burgers en bedrijven kunnen bepalen waar ze recht op hebben, en hoe dat recht kunnen halen.
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
ID     KD16
NORA kwaliteitsdoel     https://www.noraonline.nl/wiki/Overzichtelijk_(Doel)
Referentiearchitectuur     NORA
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
Object ID     d6d27d4a-06d0-4928-9567-0224fdd0136e
Object ID     d6d27d4a-06d0-4928-9567-0224fdd0136e
Object ID_nl     d6d27d4a-06d0-4928-9567-0224fdd0136e,d6d27d4a-06d0-4928-9567-0224fdd0136e
Original ID     id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6215
Semanticsearch     overzichtelijk
Deze pagina is het laatst bewerkt op 23 feb 2024 om 06:19.