Kostenefficient

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Goals > Kostenefficient
Contextdiagram
Betere dienstverlening door digitalisering gaat in veel gevallen gepaard met een efficiëntere bedrijfsvoering en daarmee met lagere kosten voor overheidsorganisaties. Burgers en bedrijven verwachten een juist gebruik van middelen, dus zonder verspilling, en dat juist gebruik van middelen ook regelmatig wordt gecontroleerd. (Goal) Kostenefficient De (dienstverlening van de) overheid is zo ingericht dat met een optimale balans tussen kosten, tijdigheid en kwaliteit het beoogde doel wordt bereikt. (Driver) Doelmatig Driver Code goed openbaar bestuur Driver Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer Driver DUTO (Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinfor- matie) Driver Burger Service Code NL DIGIBeter https://www.noraonline.nl/wiki/NL_DIGIbeter NL DIGIbeter 2020 - Agenda Digitale Overheid https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2020/07/nl-digibeter-2020.pdf (Driver) NL DIGIbeter Driver Regeerakkoor- d 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Driver Brede maatschappeli- jke heroverweging Rijksfinancien Standaardiseer waar het kan, maak specifiek waar het moet. (Principle) Standaardisee- r waar mogelijk Maak cyclische sturing op de kwaliteit van de dienst mogelijk. (Principle) Stuur cyclisch op kwaliteit Voorkom onnodige complexiteit door activiteiten en middelen die geen waarde toevoegen, weg te laten. (Principle) Streef naar eenvoud Ga uit van overheidsbreed hergebruik van diensten, of onderdelen daarvan voordat je overgaat tot het kopen of het laten maken. (Principle) Hergebruik voor kopen, voor maken Gebruik gegevens als fundament voor het ontwerp, realisatie en doorontwikkeling van de dienst en richt het beheer hiervan goed in. (Principle) Neem gegevens als fundament Iedereen kan meedoen in de (digitale) samenleving (Principle) Zorg voor digitale inclusie Maak in alle stappen van ontwerp en doorontwikkeling van de dienst de risico's inzichtelijk en stuur op een afgewogen beheersing ervan. (Principle) Beheers risico's voortdurend InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 24-02-2024 16:55:57 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 24-02-2024 16:55:57 CET
Eigenschappen
Elementtype     Goal
Label     Kostenefficient
Definitie     Betere dienstverlening door digitalisering gaat in veel gevallen gepaard met een efficiëntere bedrijfsvoering en daarmee met lagere kosten voor overheidsorganisaties. Burgers en bedrijven verwachten een juist gebruik van middelen, dus zonder verspilling, en dat juist gebruik van middelen ook regelmatig wordt gecontroleerd.
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
ID     KD20
NORA kwaliteitsdoel     https://www.noraonline.nl/wiki/Kosteneffici%C3%ABnt_(Doel)
Referentiearchitectuur     NORA
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
Object ID     29ef148b-6b03-4436-9426-250dad6558de
Object ID     29ef148b-6b03-4436-9426-250dad6558de
Object ID_nl     29ef148b-6b03-4436-9426-250dad6558de,29ef148b-6b03-4436-9426-250dad6558de
Original ID     id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6219
Semanticsearch     kostenefficient
Deze pagina is het laatst bewerkt op 23 feb 2024 om 02:43.