Maak diensten schaalbaar

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Principles > Maak diensten schaalbaar
Contextdiagram
Bereid de dienst voor op veranderende werklast of reikwijdte. (Principle) Maak diensten schaalbaar Overheidsdienstverlening moet zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Om dit mogelijk te maken zijn overheidsorganisaties, processen en systemen duidelijk afgebakend en modulair opgebouwd. De positionering van verschillende onderdelen is duidelijk evenals de afspraken die gelden. Hierdoor kunnen gedeelde functies gemakkelijker over overheidsorganisaties gebruikt worden. (Goal) Wendbaar Innovaties kunnen oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken. Nieuwe innovatieve toepassingen vormen de technologische kennisbasis voor vernieuwing op tal van maatschappelijke terreinen. Innovatie maakt nieuwe oplossingen mogelijk, nu en in de toekomst. De overheid benut innovaties om de dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld door nieuwe, meer flexibele en eigentijdse vormen van interactie met burgers en bedrijven. Als lerende organisatie stelt de overheid zich open voor innovatieve oplossingen van het bedrijfsleven en de wetenschap. En maakt ruimte voor innovatie door zich niet te richten op de oplossing maar op het gewenste resultaat. (Goal) Innovatief De overheid doet in haar dienstverlening recht aan de zekerheid die burgers en bedrijven daarin mogen stellen. In haar dienstverlening zegt de overheid wat ze doet en doet wat ze zegt. Burgers en bedrijven kunnen uitgaan van een betrouwbare voorspelbare overheid. Zij kunnen vertrouwen dat informatie tijdig wordt verstrekt en dat deze correct, compleet en actueel is. De kwaliteit van diensten voldoet aan vooraf bepaalde normen. De monitoring en verantwoording hierop, alsmede de verbeteringen die hieruit voortvloeien zijn verankerd in de overheidsprocessen. Deze worden zo continu verbeterd. (Goal) Betrouwbaar Diensten en de hiervoor benodigde informatie, zijn op het juiste moment klaar voor gebruik. De overheidsdienstverlener zorgt voor de tijdigheid, continuïteit en robuustheid van de dienst, zodanig dat deze: # geleverd kan worden wanneer deze nodig is; # ook in de toekomst geleverd blijft worden; # bestand is tegen verstoringen en aanvallen. De overheidsdienstverlener legt daarom de vereisten over beschikbaarheid vast en evalueert deze regelmatig. De overheidsdienstverlener zorgt ervoor dat de dienst aan de verwachtingen blijft voldoen, die burgers en bedrijven redelijkerwijs mogen stellen. (Goal) Beschikbaar RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 01-10-2023 01:22:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-10-2023 01:22:28 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Principe
Documentation   :  Bereid de dienst voor op veranderende werklast of reikwijdte.
Toelichting   :  Een schaalbare dienst kan omgaan met zowel verwachte als onverwachte intensivering of extensivering. Dit waarborgt de beschikbaarheid van de dienst en hiermee ook de wendbaarheid. Het voorkomt het ad hoc en onder hoge tijdsdruk realiseren van het opschalen van de dienst.
Implicatie   :  Met name vanuit cloud hosting een dilemma. Verwerken CG principes
ID   :  GAP15
Toelichting   :  Een schaalbare dienst kan omgaan met zowel verwachte als onverwachte intensivering of extensivering. Dit waarborgt de beschikbaarheid van de dienst en hiermee ook de wendbaarheid. Het voorkomt het ad hoc en onder hoge tijdsdruk realiseren van het opschalen van de dienst.
NORA principe   :  https://www.noraonline.nl/wiki/Maak_diensten_schaalbaar
Referentiearchitectuur   :  NORA
GEMMA type   :  Principe
Object ID   :  9a00e57e-5212-4a67-9f4f-ce8ada4f61dd
Object ID_nl   :  9a00e57e-5212-4a67-9f4f-ce8ada4f61dd
Original ID   :  id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6167
Semanticsearch   :  maak diensten schaalbaar
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 17:16.