Veiligheidsdata-analyse

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Veiligheidsdata-analyse
Contextdiagram
Het verzamelen, transformeren, combineren, analyseren en visualiseren van veiligheid gerelateerde data. (BusinessFunction) Veiligheidsdata analyse Het verwerven van digitale en niet digitale informatie uit interne en externe bronnen ten behoeve van de integrale veiligheid. (BusinessFunction) Dataverwervin- g integrale veiligheid Het visualiseren van de resultaten data analyses in de vorm van dashboards, stoplichten, grafieken etc. (BusinessFunction) Veiligheidsinfor- matie visualisatie Het verwerven van digitale en niet digitale informatie uit interne en externe bronnen ten behoeve van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. (BusinessFunction) Dataverwervin- g georganiseerde criminaliteit Het maken van analyses en het presenteren van de resultaten om overzicht en signalen te verkrijgen op het gebied van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. (BusinessFunction) Data-analyse, verwerking en visualisatie criminaliteit Het maken van analyses en het presenteren van de resultaten om overzicht en signalen te verkrijgen op het gebied van de integrale veiligheid. (BusinessFunction) Data-analyse, verwerking en visualisatie integrale veiligheid Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein openbare orde en veiligheid worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Openbare Orde en Veiligheid AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 23-08-2019 19:03:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 23-08-2019 19:03:40 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Veiligheidsdata-analyse
Definitie  : Het verzamelen, transformeren, combineren, analyseren en visualiseren van veiligheid gerelateerde data.
Toelichting  : Data is afkomstig uit meerdere interne en externe, digitale en niet-digitale bronnen. De nadruk ligt op het vergaren van kennis uit grote hoeveelheden gegevens en om specifieke, selectieve informatie. Doel is met name om inzicht te krijgen in waar aandacht nodig is (met bijvoorbeeld campagnes) of om het genereren van signalen. Bij het combineren van gegevensbronnen kunnen data science/bigdata-technieken worden toegepast voor het genereren van informatie.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 6685751f-9d53-441a-91b7-9de881eb9047
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: