Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Openbare Orde en Veiligheidfunctionaliteit voor gemeente

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Openbare Orde en Veiligheidfunctionaliteit voor gemeente
Contextdiagram
Een groep met openbare orde en veiligheid domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Openbare Orde en Veiligheidfunctio- naliteit voor gemeente Het ondersteunen van het gehele vergunningverleningproces (met o.a. ontvangen, behandelen, besluiten, bezwaren) voor vergunningen in het openbare orde en veiligheidsdomein. (ApplicationFunction) Ondersteunen vergunningverle- ning openbare orde en veiligheid Het combineren en analyseren van grote hoeveelheden crimimaliteitsdata voor het verkrijgen van voorgedefinieerde of nieuwe inzichten. (ApplicationFunction) Analyseren van grote hoeveeheden criminaliiteisdata Ondersteunen van de coördinatie van alle betrokken partners bij crises en rampen. (ApplicationFunction) Ondersteunen coördinatie crises en rampen Groepering van functionaliteit ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Gemeente Grouping Openbare orde en veiligheid Aan de hand van specialistische algoritmen kunnen afleiden van relationele netwerken tussen personen. (ApplicationFunction) Berekenen van relatienetwerke- n Registratie en beheer van agressiegevallen en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak. (ApplicationFunction) Ondersteunen van registreren agressiegevallen Het op basis van en in het verlengde van het vergunningverleningproces openbare orde en veiligheid ondersteunen van de handhaving hiervan. (ApplicationFunction) Ondersteunen handhaving vergunningen openbare orde en veiligheid Het ondersteunen van de registratie en beheer van veiligheidsrisico's. (ApplicationFunction) Ondersteunen beheren van veiligheidsrisico'- s Het ondersteunen van de registratie van slachtoffers bij rampen. (ApplicationFunction) Ondersteunen slachtoffer registratie Het geautomatiseerd voorspellen op basis van grote hoeveelheden criminaliteit gerelateerde data, profielen, resultaten in het verleden en het verbeteren van deze voorspellingen op basis van feedback uit eerdere voorspellingen. (ApplicationFunction) Machine learning criminaliteitsdat- a AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-09-2021 15:22:31 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-09-2021 15:22:31 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
ArchiMate_Function.png
Naam  : Openbare Orde en Veiligheidfunctionaliteit voor gemeente
Definitie  : Een groep met openbare orde en veiligheid domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeente
Toelichting  : Domein en doelgroep
GEMMA subtype  : Domein en doelgroep
GEMMA type  : Groep
Object ID  : 593847b5-d70f-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID  : 593847b5-d70f-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID_nl  : 593847b5-d70f-11e5-11ba-005056a85f9c
Original ID  : id-593847b5-d70f-11e5-11ba-005056a85f9c
Semanticsearch  : openbare orde en veiligheidfunctionaliteit voor gemeente
Relaties  :  Subfunctie(s):

Onderdeel van:

  • Gemeente (Groepering van functionaliteit ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente)

Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...