Openbare orde en veiligheid applicatieservices voor gemeente

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Groupings > Openbare orde en veiligheid applicatieservices voor gemeente
Contextdiagram
Een groep met openbare orde en veiligheid domeinspecifieke applicatieservices voor de (medewerkers) van de gemeente (Grouping) Openbare ordeen veiligheid applicatieservi- ces voor gemeente Het combineren en analyseren van grote hoeveelheden crimimaliteitsdata voor het verkrijgen van voorgedefinieerde of nieuwe inzichten. (ApplicationService) Analyseren vangrote hoeveeheden criminaliiteisda- ta Groepering van applicatieservices ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente (BusinessRole) Gemeente Het ondersteunen van de registratie van slachtoffers bij rampen. (ApplicationService) Ondersteunen slachtoffer registratie Ondersteunen van de coördinatie van alle betrokken partners bij crises en rampen. (ApplicationService) Ondersteunen coördinatie crises en rampen Het op basis van en in het verlengde van het vergunningverleningproces openbare orde en veiligheid ondersteunen van de handhaving hiervan. (ApplicationService) Ondersteunen handhaving vergunningen openbare orde en veiligheid Het ondersteunen van het gehele vergunningverleningproces (met o.a. ontvangen, behandelen, besluiten, bezwaren) voor vergunningen in het openbare orde en veiligheidsdomein. (ApplicationService) Ondersteunen vergunningverl- ening openbareorde en veiligheid Registratie en beheer van agressiegevallen en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak. (ApplicationService) Ondersteunen van registreren agressiegevall- en Het geautomatiseerd voorspellen op basis van grote hoeveelheden criminaliteit gerelateerde data, profielen, resultaten in het verleden en het verbeteren van deze voorspellingen op basis van feedback uit eerdere voorspellingen. (ApplicationService) Machine learning criminaliteitsda- ta Grouping Openbare ordeen veiligheid Aan de hand van specialistische algoritmen kunnen afleiden van relationele netwerken tussen personen. (ApplicationService) Berekenen vanrelatienetw- erken Het ondersteunen van de registratie en beheer van veiligheidsrisico's. (ApplicationService) Ondersteunen beheren van veiligheidsrisic- o's AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 11-11-2022 16:38:53 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 11-11-2022 16:38:53 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
Naam  : Openbare orde en veiligheid applicatieservices voor gemeente
Definitie  : Een groep met openbare orde en veiligheid domeinspecifieke applicatieservices voor de (medewerkers) van de gemeente
Toelichting  : Domein en doelgroep
GEMMA subtype  : Domein en doelgroep
GEMMA type  : Groep
Object ID  : 593847b5-d70f-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID  : 593847b5-d70f-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID_nl  : 593847b5-d70f-11e5-11ba-005056a85f9c
Original ID  : id-8a2c12c4c3194445a7a67636e828c3c8
Semanticsearch  : openbare orde en veiligheid applicatieservices voor gemeente
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...