Openbare Orde en Veiligheidfunctionaliteit voor gemeente

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Openbare Orde en Veiligheidfunctionaliteit voor gemeente
Contextdiagram
Een groep met openbare orde en veiligheid domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Openbare Orde en Veiligheidfuncti- onaliteit voor gemeente Registratie en beheer van agressiegevallen en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak. (ApplicationFunction) Ondersteunen van registreren agressiegevalle- n Het ondersteunen van de registratie en beheer van veiligheidsrisico's. (ApplicationFunction) Ondersteunen beheren van veiligheidsrisico- 's Het ondersteunen van het gehele vergunningverleningproces (met o.a. ontvangen, behandelen, besluiten, bezwaren) voor vergunningen in het openbare orde en veiligheidsdomein. (ApplicationFunction) Ondersteunen vergunningverl- ening openbare orde en veiligheid Het op basis van en in het verlengde van het vergunningverleningproces openbare orde en veiligheid ondersteunen van de handhaving hiervan. (ApplicationFunction) Ondersteunen handhaving vergunningen openbare orde en veiligheid Groepering van functionaliteit ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Gemeente Grouping Openbare orde en veiligheid Ondersteunen van de coördinatie van alle betrokken partners bij crises en rampen. (ApplicationFunction) Ondersteunen coördinatie crises en rampen Het geautomatiseerd voorspellen op basis van grote hoeveelheden criminaliteit gerelateerde data, profielen, resultaten in het verleden en het verbeteren van deze voorspellingen op basis van feedback uit eerdere voorspellingen. (ApplicationFunction) Machine learning criminaliteitsdat- a Aan de hand van specialistische algoritmen kunnen afleiden van relationele netwerken tussen personen. (ApplicationFunction) Berekenen van relatienetwerke- n Het combineren en analyseren van grote hoeveelheden crimimaliteitsdata voor het verkrijgen van voorgedefinieerde of nieuwe inzichten. (ApplicationFunction) Analyseren van grote hoeveeheden criminaliiteisdat- a AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 07-12-2019 08:47:03 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 07-12-2019 08:47:03 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
ArchiMate_Function.png
Naam  : Openbare Orde en Veiligheidfunctionaliteit voor gemeente
Definitie  : Een groep met openbare orde en veiligheid domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeente
Toelichting  : Domein en doelgroep
GEMMA subtype  : Domein en doelgroep
GEMMA type  : Groep
Object ID  : 593847b5-d70f-11e5-11ba-005056a85f9c
Relaties  :  Subfunctie(s):


Onderdeel van:

  • Gemeente (Groepering van functionaliteit ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente)


Komt voor op   :  ArchiMate views: