Ondersteunen vergunningverlening openbare orde en veiligheid

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Ondersteunen vergunningverlening openbare orde en veiligheid
Contextdiagram
Het ondersteunen van het gehele vergunningverleningproces (met o.a. ontvangen, behandelen, besluiten, bezwaren) voor vergunningen in het openbare orde en veiligheidsdomein. (ApplicationFunction) Ondersteunen vergunningverl- ening openbare orde en veiligheid Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Naast generieke vergunningverleningfunctionaliteit is er specifieke functionaliteit voor het verlenen van horeca vergunningen waaronder drankvergunningen, gebruik Bibob, etc. (ApplicationFunction) Ondersteunen vergunningverl- ening horeca Naast generieke vergunningverleningfunctionaliteit is er specifieke functionaliteit voor het verlenen van evenementen vergunningen (ApplicationFunction) Ondersteunen vergunningverl- ening evenementen Het beheren en verlenen van vergunningen voor evenementen. (BusinessFunction) Vergunningenb- eheer evenementen Het verlenen van vergunningen voor evenementen. (BusinessFunction) Horeca vergunningverl- ening Een groep met openbare orde en veiligheid domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Openbare Orde en Veiligheidfuncti- onaliteit voor gemeente AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-10-2019 22:09:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 09-10-2019 22:09:04 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 ApplicationFunction
ArchiMate_Function.png
Naam  : Ondersteunen vergunningverlening openbare orde en veiligheid
Definitie  : Het ondersteunen van het gehele vergunningverleningproces (met o.a. ontvangen, behandelen, besluiten, bezwaren) voor vergunningen in het openbare orde en veiligheidsdomein.
GEMMA type  : Geen
Object ID  : ce7df38b-687a-4c7d-ba86-141cdd7160aa
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  :  Subfunctie(s):


Onderdeel van:


Is functie van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: