Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Ondersteunen vergunningverlening openbare orde en veiligheid

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Ondersteunen vergunningverlening openbare orde en veiligheid
Contextdiagram
Het ondersteunen van het gehele vergunningverleningproces (met o.a. ontvangen, behandelen, besluiten, bezwaren) voor vergunningen in het openbare orde en veiligheidsdomein. (ApplicationFunction) Ondersteunen vergunningverl- ening openbare orde en veiligheid Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Naast generieke vergunningverleningfunctionaliteit is er specifieke functionaliteit voor het verlenen van horeca vergunningen waaronder drankvergunningen, gebruik Bibob, etc. (ApplicationFunction) Ondersteunen vergunningverl- ening horeca Naast generieke vergunningverleningfunctionaliteit is er specifieke functionaliteit voor het verlenen van evenementen vergunningen (ApplicationFunction) Ondersteunen vergunningverl- ening evenementen Het beheren en verlenen van vergunningen voor evenementen. (BusinessFunction) Vergunningenb- eheer evenementen Het verlenen van vergunningen voor evenementen. (BusinessFunction) Horeca vergunningverl- ening Een groep met openbare orde en veiligheid domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Openbare Orde en Veiligheidfuncti- onaliteit voor gemeente AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 27-03-2019 15:53:59 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 27-03-2019 15:53:59 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 ApplicationFunction
ArchiMate_Function.png
Naam  : Ondersteunen vergunningverlening openbare orde en veiligheid
Definitie  : Het ondersteunen van het gehele vergunningverleningproces (met o.a. ontvangen, behandelen, besluiten, bezwaren) voor vergunningen in het openbare orde en veiligheidsdomein.
GEMMA type  : Geen
Object ID  : ce7df38b-687a-4c7d-ba86-141cdd7160aa
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  :  Subfunctie(s):


Onderdeel van:


Is functie van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: