StUF-standaarden

De StUF-standaarden worden gebruik voor het elektronisch uitwisselen van data tussen applicaties van overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld voor het uitwisselen van zaakgegevens en data uit basisregistraties. StUf-standaarden zijn gebaseerd op het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF). StUF bevat zelf geen berichten maar de bouwstenen en richtlijnen waarmee berichtstandaarden zijn te maken. StUF is beschreven in XML en gebaseerd op geaccepteerde internetstandaarden.

Op basis van een aantal Informatiemodellen zoals RSGB, RGBZ en ZTC zijn door VNG Realisatie zogenaamde 'horizontale sectormodellen' ontwikkeld: StUF-BG, StUF-ZKN en StUF-ZTC. Op basis daarvan zijn specifiek toepasbare berichten te maken Daarnaast zijn er 'verticale sectormodellen' die ook worden gebruikt door externe partijen zoals de Waarderingskamer, de Kamer van Koophandel, GeoNovum en ICTU (StUF-WOZ, StUF-KvK, StUF-Geo IMGeo en StUF-RIHa) . Tot slot zijn er ook nog 'StUF koppelvlakken'. Daarin wordt de koppeling tussen specifieke referentiecomponenten meer in detail beschreven door toegestane berichten en te volgen afspraken te specificeren.

Verschillende ontwikkelingen maken het vernieuwen van standaarden noodzakelijk om invulling te (blijven) geven aan de behoefte en wensen van gemeenten. De doorontwikkeling van de StUF standaard, de StUF sectormodellen en de StUF koppelvlakken is daarom stopgezet. Alleen wetswijzigingen, wijzigingen in de Logische Ontwerpen van Basisregistraties en gevonden fouten kunnen aanleiding zijn voor een nieuwe versie van deze standaarden. Zo wordt er voor gezorgd dat gemeenten hun werk kunnen blijven doen. De StUF-standaarden worden de komende jaren gefaseerd vervangen door API-standaarden.Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 mrt 2024 om 15:47.