GEMMA Compliancy


Juiste en efficiënte informatie-uitwisseling tussen systemen is nodig om de ambities van gemeenten op het gebied van e-overheid te realiseren. Standaarden spelen hierbij een essentiële rol. Samen met leveranciers en gemeenten ontwikkelt VNG Realisatie standaarden voor betere en grootschalige ICT integratie. Denk aan de StUF standaarden, het RSGB/RSGB en verschillende de koppelvlakspecificaties zoals de Zaak- en Documentservices en Betalen en Invorderen services.

Voordat gemeenten daadwerkelijk de voordelen ervaren van een standaard moet deze eerst op een correcte wijze geïmplementeerd zijn in de softwareproducten waarvan gemeenten gebruik maken. Daarvoor werkt VNG Realisatie aan compliancy.

Doel van compliancy is software te laten voldoen aan en werken volgens de regels van de standaard om interoperabiliteitsproblemen te minimaliseren. VNG Realisatie werkt aan verschillende compliancy-instrumenten voor leveranciers en gemeenten.

Compliancy testsets[bewerken]

VNG Realisatie stelt voor meerdere koppelvlakstandaarden zogenaamde ‘compliancy testsets’ op. Een compliancy testset beschrijft de testdekking en de testscenario’s die minimaal uitgevoerd moeten worden door een leverancier om compliancy van zijn softwareproduct op een standaard aan te tonen. De testen dienen voorafgaand aan in productiename van het softwareproduct uitgevoerd te worden. Een testscenario bestaat uit één of meerdere StUF berichten die tussen het StUF Testplatform en de geteste applicatie zijn uitgewisseld.

GEMMA Softwarecatalogus[bewerken]

De GEMMA Softwarecatalogus is een online informatiesysteem waarin het (verwachte) softwareaanbod staat van inmiddels 300 ICT-leveranciers. Per softwareproduct is aangegeven wat de globale functionaliteit is, wat de productplanning is en welke standaarden ondersteund worden. Om aan te tonen dat een software product aan de StUF standaard voldoet dient een leverancier in de softwarecatalogus aan te geven dat er een succesvolle compliancy test is uitgevoerd en moet er een link opgenomen worden naar een foutloos testrapport uit het StUF Testplatform. Indien er een testset beschikbaar is dan dient de leverancier de relevante testen uit deze testset uit te voeren als ‘Compliancy test’.

StUF Testplatform[bewerken]

Het StUF Testplatform is een onafhankelijk en formeel toetsinginstrument voor het testen van koppelingen gebaseerd op standaarden uit de StUF familie. Het platform is vanaf eind 2011 in productie en wordt beheerd en doorontwikkeld door EnableU. Primair is het StUF Testplatform voor ICT softwareleveranciers die werkzaam zijn op de gemeentelijke markt. Zij kunnen vroegtijdig tijdens de ontwikkeling van software testen of applicatie-applicatiekoppelingen voldoen aan StUF. Het StUF Testplatform levert testrapportages waarmee een leverancier kan aantonen dat berichten voldoen voldoen aan StUF. Leveranciers worden geacht een (preventieve) test uit te voeren voordat een softwareproduct in productie wordt genomen.

GIBIT[bewerken]

Eind 2016 zijn door het VNG Bestuur de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vastgesteld. Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt aangeraden om de GIBIT op te nemen in het inkoopbeleid en de GIBIT te gebruiken voor inkoop van producten en/of diensten op het gebied van ICT. De GIBIT schrijft voor dat de ICT Prestatie moet voldoen aan de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen.

Deze Gemeentelijke ICT Kwaliteitsnormen betreffende de normen, kaders en standaarden die de volgende ICT-kwaliteitsgebieden afdekken Architectuur (GEMMA), Interoperabiliteit, Beveiliging (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten); Dataportabiliteit; Metadatering; Toegankelijkheid , Archivering en Infrastructuur, Documentatie. Meer informatie op www.gibit.nl


Documenten[bewerken]

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Pdf.jpg 20110624 stuf xmlschemavalidatie proces en voorwaarden (PDF-bestand, 467 kB) Metadata icon.jpg 1.01 Berichtenstandaarden 20110624
Pdf.jpg Gebruikershandleiding StUF Testplatform (PDF-bestand, 2,22 MB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20190212
Zip.jpg Publiek certificaat StUF Testplatform (ZIP-bestand, 2 kB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden Dit is het publieke certificaat van het StUF Testplatform. Deze is te gebruiken voor 2-way ssl authentificatie. 20170130
Zip.jpg StUF Testplatform Changelog (ZIP-bestand, 29 kB) Metadata icon.jpg 1.2.1 Berichtenstandaarden 20140113
Zip.jpg Standaard testset BAG WOZ 1.0 (ZIP-bestand, 992 kB) Metadata icon.jpg 1.0 Onbekend Koppelvlakstandaarden, Berichtenstandaarden 20130904
Zip.jpg Standaard testset Zaak en Documentservices 1.0 (ZIP-bestand, 3,38 MB) Metadata icon.jpg 1.3 In bewerking Koppelvlakstandaarden, Berichtenstandaarden 20170714
Zip.jpg Testset Documentcreatie Services 1.0 (ZIP-bestand, 1,1 MB) Metadata icon.jpg 1.0 Onbekend Koppelvlakstandaarden, Berichtenstandaarden 20140702
Zip.jpg Testset Wabo Bag Services 1.0 (ZIP-bestand, 1,03 MB) Metadata icon.jpg 1.0 Onbekend Koppelvlakstandaarden, Berichtenstandaarden 20141103
Zip.jpg Testset betalen en Invorderen 1.0 (ZIP-bestand, 2,47 MB) Metadata icon.jpg 1.0 Onbekend Koppelvlakstandaarden, Berichtenstandaarden 20140702
Zip.jpg Testset prefill e-Formulieren 1.0 (ZIP-bestand, 2,28 MB) Metadata icon.jpg 1.0 Onbekend Koppelvlakstandaarden, Berichtenstandaarden 20140702
Pdf.jpg Voorwaarden StUF Testplatform.pdf (PDF-bestand, 396 kB) Metadata icon.jpg 1.30 Definitief Berichtenstandaarden, Normatief document
Deze pagina is het laatst bewerkt op 18 jul 2023 om 13:25.