Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

GEMMA Ondersteuning: verschil tussen versies

Regel 1: Regel 1:
{{Cocreatie
+
{{Cocreatie|Cocreatiepublicatie=Cocreatie|Redactiestatus=Vereist aandacht van meer mensen. De paragraaf 'Best practices' is voorlopig uitbecommentarieerd.
|Cocreatiepublicatie=Cocreatie
 
 
}}
 
}}
 
KING biedt op meerdere manieren ondersteuning voor het gebruik en de doorontwikkeling van GEMMA.
 
KING biedt op meerdere manieren ondersteuning voor het gebruik en de doorontwikkeling van GEMMA.
Regel 19: Regel 18:
  
 
==Handreikingen==
 
==Handreikingen==
Wij realiseren ons dat u bij gebruik en toepassing van de Gegevens en Berichtenstandaarden af en toe wel wat hulp kunt gebruiken.
+
Wij realiseren ons dat u bij gebruik en toepassing van de diverse GEMMA producten af en toe wel wat hulp kunt gebruiken.
Daarom stellen wij u daarvoor hier enkele hulpmiddelen ter beschikkking.
+
Daarom hebben wij diverse hulpmiddelen vervaardigd die wij [[GEMMA Handreikingen|hier]] ter beschikkking stellen.
Meer hulp m.b.t. het onderwerp GEMMA vindt in de [[GEMMA Handreikingen]].
 
===<small>StUF Bestekteksten</small>===
 
Voor opstellers van een programma van eisen of een bestek blijkt het vaak lastig om de eisen van op de StUF standaard gebaseerde koppelingen of services op papier te zetten. KING onderkend dit probleem en met de Bestekteksten voor op StUF gebaseerde koppelingen of services reiken wij u de helpende hand.
 
Dit heeft als doel het verhogen van de kwaliteit van programma's van eisen of bestekken op het onderdeel dat gaat over de op StUF gebaseerde
 
koppelingen of services. Met het bereiken van die doelstelling zullen ook andere doelen binnen handbereik komen, namelijk:
 
* meer eenduidige vraagstelling en beter opdrachtgeverschap richting ICT leveranciers;
 
* verlagen van de risico's ten aanzien van applicatie- integratie;
 
* efficiencyvoordelen bij het opstellen van integratie-eisen.
 
<!-- (Hieraan later ook de bestekteksten van Ellen toevoegen) -->
 
{{ToonOverzichtDocumenten2|Documentcategorie=Berichtenstandaarden|Kenmerk=StUF Bestekteksten}}
 
===<small>Presentaties</small>===
 
De afgelopen jaren zijn er door KING medewerkers diverse presentaties gegeven over met Gegevens en Berichten gerelateerde standaarden. Deze presentaties stellen wij hieronder ter beschikking zodat u er uw voordeel mee kunt doen.
 
{{ToonOverzichtDocumenten2|Documentcategorie=Berichtenstandaarden|Kenmerk=StUF Presentaties}}
 
<!--Ander presentatiemateriaal:
 
-->
 
 
<!--==[[GEMMA Best practices|Best practices]]==
 
<!--==[[GEMMA Best practices|Best practices]]==
 
(Wordt nog verder ingevuld)
 
(Wordt nog verder ingevuld)
 
-->
 
-->
 
==Governance==
 
==Governance==
De Governance m.b.t. de Informatiemodellen en StUF standaarden wordt beschreven in het Beheermodel. Denk daarbij aan onderwerpen als organisatie, proces, participatie, releasebeleid en besluitvorming. Aangezien de bij KING in beheer zijnde standaarden aan verandering onderhevig zijn zal ook het Beheermodel bij tijd en wijlen worden aangepast.
+
<!Intro op Governance van Theo.
{{ToonOverzichtDocumenten2|Documentcategorie=Berichtenstandaarden|Kenmerk=StUF Beheermodel}}
+
[[Governance]]
 
==Opleidingen==
 
==Opleidingen==
===<small>StUF Opleidingen</small>===
+
<!Intro op Opleidingen.
In het verleden werd de opleiding m.b.t. StUF door KING en voorgangers zelf verzorgd. Inmiddels is dat niet meer het geval en verzorgen partijen in de markt deze opleiding. Het materiaal van de oude opleidingen is echter nog steeds bruikbaar en kunt u dan ook hieronder ophalen.
+
[[Opleidingen]]
{{ToonOverzichtDocumenten2|Documentcategorie=Berichtenstandaarden|Kenmerk=StUF Opleiding}}
 
 
 
 
==GEMMA Architectuurrepository in ArchiMate-taal==
 
==GEMMA Architectuurrepository in ArchiMate-taal==
 
U kunt de inhoud van de GEMMA Architectururepository in Archimate (zie [http://www.opengroup.org/archimate/ The Open Group]) ook downloaden.
 
U kunt de inhoud van de GEMMA Architectururepository in Archimate (zie [http://www.opengroup.org/archimate/ The Open Group]) ook downloaden.
Regel 55: Regel 37:
  
 
==Tooling==
 
==Tooling==
 +
===<small>GEMMA softwarecatalogus</small>===
 +
In de [https://www.kinggemeenten.nl/secties/gemma-softwarecatalogus/gemma-softwarecatalogus GEMMA Softwarecatalogus] vindt u het softwareaanbod voor gemeenten van ruim 150 ICT-leveranciers. Per softwareproduct staat wat de globale functionaliteit is of zal zijn, wat de productplanning is en welke standaarden worden ondersteund.
 +
 +
'''Gemeenten'''<br/>
 +
Gemeenten kunnen daar hun eigen applicatielandschap invoeren. Dit wordt automatisch geplot op de GEMMA Referentiecomponentenkaart. Gemeenten krijgen daarmee een gestructureerd overzicht van hun eigen applicatielandschap. Dit overzicht is goed vergelijkbaar met dat van andere gemeenten.
 +
Wat kunt u met de GEMMA Softwarecatalogus?
 +
 +
Met de Softwarecatalogus kunt u als gemeente:
 +
 +
* Marktoriëntatie doen voor nieuwe of vervangende software
 +
* Uw applicatielandschap vergelijken met dat van andere gemeenten
 +
* Contact leggen met andere gemeenten op basis van hun productportfolio, bijvoorbeeld voor samenwerking of kennis uitwisselen
 +
* ICT-vervanging plannen
 +
* Programma’s van eisen opstellen
 +
* Offertes beoordelen
 +
* Zoeken of het softwareaanbod van uw leverancier al beschikbaar is en voldoet aan recente standaarden
 +
 +
'''Leveranciers'''<br/>
 +
ICT-leveranciers kunnen dankzij de Softwarecatalogus hun aanbod op elkaar afstemmen en inspelen op de ondersteuning van nieuwe standaarden.
 +
 +
===<small>StUF Testplatform</small>===
 +
Het [[https://www.kinggemeenten.nl/stuftest/|StUF Testplatform]] is een onafhankelijk testinstrument voor het testen van koppelingen gebaseerd op StUF. Leveranciers kunnen het platform gebruiken tijdens de ontwikkeling van softwareproducten en om aan te tonen dat een koppeling werkt volgens de regels van een StUF standaard. Voor gemeenten geven de testrapportages uit het StUF Testplatform inzicht in de kwaliteit van het juist toepassen van de StUF standaard. Gemeenten die een foutloos testrapport bij hun leverancier opvragen of afdwingen hebben meer zekerheid dat de standaard juist wordt toegepast. Gemeenten kunnen daarmee hun testwerkzaamheden beperken en voorkomen koppelproblemen achteraf.
 +
 +
===<small>Inhoud GEMMA Architectuurrepository downloaden </small>===
 +
 +
In deze wiki vindt u naast een veelvoud aan documenten en teksten ook de inhoud van de GEMMA Architectuurrepository. Dit is een database met daarin ale architectuurelementen en architectuurplaten in [http://www.opengroup.org/archimate/ Archimate]-taal. Voor gemeenten die met een eigen architectuurtool werken stellen we onze architectuurrepository ook als download beschikbaar.
 +
 +
Er bestaat helaas nog geen gestandaardiseerd uitwisselformaat voor archimate. Daar wordt in internationaal verband aan gewerkt binnen the [http://www.opengroup.org/ Open Group] (het ArchiMate Model Exchange File Format Project). Zodra dit beschikbaar is, zullen we dit uiteraard ondersteunen. Voorlopig hebben we onze repository beschikbaar in:
 +
* [[Media:GEMMA_archimate.zip|Archi]] formaat.  Geschikt voor [http://www.archimatetool.com/ Archi] (Open Source). Ook te importeren in [http://www.bizzdesign.nl BiZZdesign].
 +
* [[Media:GEMMA_ARIS.zip|ARIS]] formaat. Alleen geschikt voor het [http://www.softwareag.com/nl/products/new_releases/aris9/overview/default.asp ARIS platform] van [http://www.softwareag.com/nl/ Software AG]
 +
 
===<small>StUF Tools</small>===
 
===<small>StUF Tools</small>===
 
Het gebruik en toepassing van StUF is niet altijd even eenvoudig en om die reden proberen wij daar waar mogelijk tooling te ontwikkelen.
 
Het gebruik en toepassing van StUF is niet altijd even eenvoudig en om die reden proberen wij daar waar mogelijk tooling te ontwikkelen.

Versie van 10 jan 2015 om 02:27

Laatst bewerkt: 10 januari 2015, 02:27:28

KING biedt op meerdere manieren ondersteuning voor het gebruik en de doorontwikkeling van GEMMA.

Overleggroepen

GEMMA architectuurproducten worden ontwikkeld door en voor gemeenten. Minstens zo belangrijk is het actueel houden van deze producten. We doen dat met vertegenwoordigers van gemeenten, leveranciers en andere organisaties. Dit alles vindt plaats in diverse overleggroepen die regelmatig bijeenkomen.

Overleggroepen over de Gegevens- en berichtenstandaarden:

Dit zijn de meest actuele bijeenkomsten van alle overleggroepen:

Agenda Werkgroep SWC woensdag 7 november 2018 d.d. Fout: ongeldige tijd.
Werkgroep Documentcreatieservices d.d. 09-09-2015
Werkgroep Zaak- Documentservices d.d. 09-09-2015
Werkgroep GEMMA Softwarecatalogus d.d. 09-03-2017
Werkgroep Procesarchitectuur d.d. 09-06-2016
Adviesgroep Informatievoorziening d.d. 09-02-2018
Werkgroep Zaak- Documentservices d.d. 09-12-2015
Werkgroep Documentcreatieservices d.d. 09-12-2015
Adviesgroep Informatievoorziening d.d. 08-09-2017
Werkgroep Stuurinformatie Digitale Dienstverlening d.d. 08-03-2018
... meer resultaten


Andere bijeenkomsten worden bekend gemaakt via de KING-agenda.

Handreikingen

Wij realiseren ons dat u bij gebruik en toepassing van de diverse GEMMA producten af en toe wel wat hulp kunt gebruiken. Daarom hebben wij diverse hulpmiddelen vervaardigd die wij hier ter beschikkking stellen.

Governance

<!Intro op Governance van Theo. Governance

Opleidingen

<!Intro op Opleidingen. Opleidingen

GEMMA Architectuurrepository in ArchiMate-taal

U kunt de inhoud van de GEMMA Architectururepository in Archimate (zie The Open Group) ook downloaden. Dit kan in

  • Archi formaat. Geschikt voor Archi (Open Source). Ook te importeren in BiZZdesign.
  • ARIS formaat. Alleen geschikt voor het ARIS platform van Software AG
  • Er bestaat helaas nog geen gestandaardiseerd uitwisselformaat voor archimate. Daar wordt in internationaal verband aan gewerkt binnen the Open Group (ArchiMate Model Exchange File Format Project). Zodra dit beschikbaar is, zullen we dit uiteraard ondersteunen.

Tooling

GEMMA softwarecatalogus

In de GEMMA Softwarecatalogus vindt u het softwareaanbod voor gemeenten van ruim 150 ICT-leveranciers. Per softwareproduct staat wat de globale functionaliteit is of zal zijn, wat de productplanning is en welke standaarden worden ondersteund.

Gemeenten
Gemeenten kunnen daar hun eigen applicatielandschap invoeren. Dit wordt automatisch geplot op de GEMMA Referentiecomponentenkaart. Gemeenten krijgen daarmee een gestructureerd overzicht van hun eigen applicatielandschap. Dit overzicht is goed vergelijkbaar met dat van andere gemeenten. Wat kunt u met de GEMMA Softwarecatalogus?

Met de Softwarecatalogus kunt u als gemeente:

  • Marktoriëntatie doen voor nieuwe of vervangende software
  • Uw applicatielandschap vergelijken met dat van andere gemeenten
  • Contact leggen met andere gemeenten op basis van hun productportfolio, bijvoorbeeld voor samenwerking of kennis uitwisselen
  • ICT-vervanging plannen
  • Programma’s van eisen opstellen
  • Offertes beoordelen
  • Zoeken of het softwareaanbod van uw leverancier al beschikbaar is en voldoet aan recente standaarden

Leveranciers
ICT-leveranciers kunnen dankzij de Softwarecatalogus hun aanbod op elkaar afstemmen en inspelen op de ondersteuning van nieuwe standaarden.

StUF Testplatform

Het [Testplatform] is een onafhankelijk testinstrument voor het testen van koppelingen gebaseerd op StUF. Leveranciers kunnen het platform gebruiken tijdens de ontwikkeling van softwareproducten en om aan te tonen dat een koppeling werkt volgens de regels van een StUF standaard. Voor gemeenten geven de testrapportages uit het StUF Testplatform inzicht in de kwaliteit van het juist toepassen van de StUF standaard. Gemeenten die een foutloos testrapport bij hun leverancier opvragen of afdwingen hebben meer zekerheid dat de standaard juist wordt toegepast. Gemeenten kunnen daarmee hun testwerkzaamheden beperken en voorkomen koppelproblemen achteraf.

Inhoud GEMMA Architectuurrepository downloaden

In deze wiki vindt u naast een veelvoud aan documenten en teksten ook de inhoud van de GEMMA Architectuurrepository. Dit is een database met daarin ale architectuurelementen en architectuurplaten in Archimate-taal. Voor gemeenten die met een eigen architectuurtool werken stellen we onze architectuurrepository ook als download beschikbaar.

Er bestaat helaas nog geen gestandaardiseerd uitwisselformaat voor archimate. Daar wordt in internationaal verband aan gewerkt binnen the Open Group (het ArchiMate Model Exchange File Format Project). Zodra dit beschikbaar is, zullen we dit uiteraard ondersteunen. Voorlopig hebben we onze repository beschikbaar in:

StUF Tools

Het gebruik en toepassing van StUF is niet altijd even eenvoudig en om die reden proberen wij daar waar mogelijk tooling te ontwikkelen.

Zo is door ons de XSD-Resolver ontwikkeld. Daarmee kunnen de XML-Schema’s waaruit de StUF berichtencatalogi bestaan omgezet worden naar een vorm waarin ze eenvoudiger gebruikt kunnen worden binnen de ontwikkelomgevingen van de diverse leveranciers. Zo kunnen een aantal problemen met code generatie voorkomen worden.

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg XSD-Resolver (ZIP-bestand, 2,74 MB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20140213