Adviesgroep Informatievoorziening d.d. 09-02-2018

Onderwerp: MijnOverheid Berichtenbox
Doel van de bijeenkomst: Het informeren van de Adviesgroep Informatievoorziening over ontwikkelingen MijnOverheid Berichtenbox (MOBB) en MOVO.
Advies op ontwikkeling berichtenvoorziening op het gebied informatie.

Agenda

enter

1. Opening (9:30u - 9:45u)

• Terugblik op vorige sessie

• Stand van zaken

• Actielijst


2. Informatie ontwikkelingen (9:45u - 11:45u)

• MijnOverheid Berichtenbox (MOBB) en Machtigen (Yvonne)

• MijnOverheid voor Ondernemers (MOVO) (Rudolf)

• Doorbelasting (Yvonne)

• Doorbelasting en toekomst GDI (Jeffrey)

• Onderzoek Federatieve berichtenvoorziening (Ad)


Lunch (12:00u - 13:00u)


3. Discussie en standpuntbepaling (13:00u -14:30u)

Discussie over de richting waarin onderdelen zich ontwikkelen en de wenselijkheid daarvan voor gemeenten (ook in relatie tot lopende trajecten zoals Gegevenslandschap, GGI, Common Ground). Voor het ‘vooronderzoek federatieve berichtenvoorziening’ wordt aan de Adviesgroep gevraagd om een standpuntbepaling.


6. Vervolg en onderwerpen volgende keer (14:30u -14:45u)

• Welke afspraken moeten, kunnen en willen we maken over het te behandelen onderwerp

• Onderwerp(en) volgende keer


7. Agenda volgende sessie + inventariseren onderwerpen (14:45u - 15:00u)

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhandenDeze pagina is het laatst bewerkt op 26 jan 2018 om 03:00.