Werkgroep Procesarchitectuur d.d. 09-06-2016

Agenda

enter
  1. Opening en medelingen
  2. Klantreizen
  3. Terugkoppeling voortgang per hoofdstuk
  4. Discussie over ketenprocessen
    Lunch
  5. Rapport VIVO
  6. Agenda volgende bijeenkomst
  7. Rondvraag en afsluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag