Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Expertgroep Informatiemodellen d.d. 08-06-2017

Agenda

enter

1. Opening en mededelingen (start 9.30 uur)


2. Verslag en actiepunten (overleg 23 maart 2017)


3. Definitieve wijzigingsvoorstellen ImZTC en RGBZ n.a.v. Selectielijst

Zie wijzigingsvoorstel en oplegnotitie (in zip-file)


4. Terugkoppeling

    a.	Informatiemodellen productaanvragen Verhuisaangifte en Overlijdenaangifte
    b.	Informatiemodel MLO (TMLO)
    c.	IM OpenRaadInformatie (in ontwikkeling)


5. Metamodel KKG wat betekent dat voor het MIG


6. Stand van zaken DSO

    a.	Algemeen
    b.	Bedrijfsobjectenmodel Omgevingswet Gemeenten (in ontwikkeling)
ad. b: Zie document met concept-uitwerking


7. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden