Vaststellen definitieve beschikking

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Vaststellen definitieve beschikking
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Bepalen leges en accorderen van de definitieve beschikking door College of gemandateerde ambtenaar. (BusinessProcess) Vaststellen definitieve beschikking Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverl- ening Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunningaan- vraag AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 25-04-2023 17:46:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 17:46:34 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Vaststellen definitieve beschikking
Definitie     Bepalen leges en accorderen van de definitieve beschikking door College of gemandateerde ambtenaar.
Nestingniveau     03
VolgordeId     015-030-030
Object ID     b3417713-f188-4511-b1f9-09b137f4f00c
Object ID     b3417713-f188-4511-b1f9-09b137f4f00c
Object ID_nl     b3417713-f188-4511-b1f9-09b137f4f00c
Original ID     id-b3417713-f188-4511-b1f9-09b137f4f00c
Semanticsearch     vaststellen definitieve beschikking
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 09:27.