Besluiten vergunningaanvraag

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Besluiten vergunningaanvraag
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunningaa- nvraag Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ingediende aanvraag voor toestemming tot het uitvoeren van een voorgenomen vergunning- of ontheffingplichtige activiteit, of het behandelen van een verzoek tot wijziging of intrekking van een eerder verleende omgevingsvergunning. (BusinessProcess) Behandelen vergunningaa- nvraag Ter inzage leggen van de ontwerpbeschikking en verzamelen van zienswijzen. (BusinessProcess) Uitvoeren uniforme openbare voorbereiding- sprocedure Bepalen leges en accorderen van de definitieve beschikking door College of gemandateerde ambtenaar. (BusinessProcess) Vaststellen definitieve beschikking Formuleren van de definitieve beschikking op basis van de ontwerpbeschikking en ingekomen zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen definitieve beschikking Bekendmaken en mededelen van de beschikking, publiceren daarvan en doen van zo nodig registratie in lokale of landelijke registers en het initieëren van eventuele vervolgacties. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit vergunningaa- nvraag Inhoudelijke beoordeling van de voorgenomen activiteit in samenwerking met ketenpartners, opstellen van een concept beschikking en eventueel opvragen van advies van de Gemeenteraad (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen vergunningaa- nvraag AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 07-04-2024 23:43:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 23:43:57 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Besluiten vergunningaanvraag
Definitie     Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau.
Nestingniveau     02
VolgordeId     015-030
Object ID     1ee97bc7-591f-45a2-958f-8affeca4ba5a
Object ID     1ee97bc7-591f-45a2-958f-8affeca4ba5a
Object ID_nl     1ee97bc7-591f-45a2-958f-8affeca4ba5a
Original ID     id-1ee97bc7-591f-45a2-958f-8affeca4ba5a
Semanticsearch     besluiten vergunningaanvraag
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 09:39.