GEMMA bedrijfsarchitectuur


De bedrijfsarchitectuur beschrijft de producten en diensten die gemeenten aan burgers en bedrijven leveren, de functies en objecten die daarbij een rol spelen en de manier waarop processen worden uitgevoerd.

Hoewel gemeenten in hoofdlijnen dezelfde taken hebben kennen ze, vaak met goede redenen, een andere organisatie-inrichting. Een referentiearchitectuur zoals de GEMMA kan niet in detail beschrijven hoe alle gemeenten moeten worden ingericht maar kan wel in algemene termen beschrijven wat voor producten en diensten er worden geleverd, welke functies en objecten daarbij betrokken zijn en hoe daarvoor benodigde processen in zijn algemeenheid zijn in te richten.

Onderstaande afbeelding toont de belangrijkste elementen binnen de bedrijfsarchitectuur en hoe zij zich tot elkaar verhouden:

  • Om als gemeente effectief en efficient producten en diensten te kunnen leveren worden er 'bedrijfsprocessen' uitgevoerd door 'actoren' (met een bepaalde 'rol').
  • Voor het uitvoeren van bedrijfsprocessen zijn in bepaalde taken gespecialiseerde 'bedrijfsfuncties' ingericht (generiek of domeinspecifiek).
  • Daarbij spelen binnen gemeente bekende 'bedrijfsobjecten' een rol.
  • Aan de onderkant van de afbeelding is zichtbaar hoe elementen uit de informatiearchitectuur zoals 'applicaties' en 'data' (behorend tot de informatiearchitectuur) . De informatiearchitectuur is daarmee ondersteunend aan de bedrijfsarchitectuur.


Bedrijfsarchitectuur elementen en onderlinge relaties (uit model: GEMMA kennismodel) - Toon SVG - Download als csv


Producten

Meer informatie


Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 mrt 2023 om 08:15.