Toelichting bedrijfsfuncties en bedrijfsobjecten

De gemeentelijke informatievoorziening is een complexe omgeving waarmee een breed scala van activiteiten op het gebied van onder andere dienstverlening, besluitvorming, handhaving, communicatie en bedrijfsvoering moet worden ondersteund. Ontwikkelingen en eisen vanuit de veranderende samenleving, wetgeving, landelijke voorzieningen, beveiliging en innovaties maken dat de informatievoorziening van een gemeente niet meer op zichzelf kan (en mag) staan maar steeds meer onderdeel wordt van diverse ketens. De overdracht van taken vanuit het rijk en het aangaan van verschillende samenwerkingsverbanden zorgen voor een nieuwe taakstelling en vragen om de (her)inrichting van organisaties, processen en systemen. Het budget van gemeenten staat onder druk en vraagt om een kritische blik op de kosten en mogelijke verlaging ervan. Hierdoor wordt de noodzaak tot samenwerking met zowel andere gemeenten als publieke- en private organisaties groter.

Dit alles leidt ertoe dat er een behoefte is aan een algehele vernieuwing van de gemeentelijke referentie architectuur (GEMMA), resulterend in een GEMMA 2. Hierin is een integraal beeld van de functies en de gegevens belangrijk. Het zorgt ervoor dat genoemde ontwikkelingen in perspectief kunnen worden geplaatst en de impact ervan beter kan worden ingeschat. Welke functies en gegevens zijn bijvoorbeeld noodzakelijk om de decentralisaties in het sociale domein te ondersteunen?

Doelstelling en doelgroep[bewerken]

Er worden twee modellen beschreven, namelijk een bedrijfsfunctiemodel en een bedrijfsobjectmodel. Een bedrijfsfunctiemodel is een beschrijving van de functies die een gemeente uitvoert, onafhankelijk van hoe de processen zijn ingericht. Een bedrijfsobjectmodel is een conceptueel gegevensmodel dat laat zien wat de belangrijkste gegevensverzamelingen van een gemeente zijn. Deze twee modellen beschrijven bedrijfsaspecten die de basis vormen voor het inrichten van informatievoorziening. Bij het ontwerpen van informatievoorziening kunnen deze modellen dan ook als startpunt worden gebruikt en verder worden gedetailleerd. Daarnaast zijn het vooral landkaarten waarop relevante ontwikkelingen kunnen worden geplot en waarmee relevante inzichten kunnen worden gecreëerd. Gemeenten kunnen zelf bepalen of en hoe zij deze modellen willen gebruiken.De bestaande GEMMA modellen zoals de procesarchitectuur, het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) en het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ) zijn expliciet meegenomen bij het opstellen van het bedrijfsfunctiemodel en het bedrijfsobjectenmodel. Het bedrijfsfunctiemodel biedt een ander perspectief dan de procesarchitectuur; het kijkt meer vanuit taakgebieden, kennis en competenties. Het bedrijfsobjectenmodel kijkt breder dan RSGB en RGBZ; het kijkt gemeentebreed. Hierdoor is het een meer abstract model waarin de RSGB en RGBZ objecten te positioneren zijn.

De doelgroep voor deze modellen zijn alle mensen die betrokken zijn bij veranderingen in organisatie, processen en de informatievoorziening van gemeenten. Dat zijn in eerste instantie bestuurders en directie alsook beleidsmedewerkers, informatie-adviseurs, informatiemanagers, architecten, programmamanagers en projectleiders.

Referenties[bewerken]

De volgende documenten zijn gebruikt bij het opstellen van dit document:

  1. GEMMA Procesarchitectuur 2.0, versie 2.0, KING, 9 mei 2011.
  2. Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens, versie 2.01, KING, april 2010.
  3. Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ), versie 1.0, KING, september 2010.
  4. Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens, versie 3.0, KING, in ontwikkeling.
  5. Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ), versie 2.0, KING, in ontwikkeling.
Deze pagina is het laatst bewerkt op 17 jan 2024 om 02:01.