Generieke digitale infrastructuur (GDI)

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationCollaborations > Generieke digitale infrastructuur (GDI)
Contextdiagram
De GDI is een groepering van digitale producten, standaarden en voorzieningen voor het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid en de beschikbaarheid van een aantal basisgegevens voor het gebruik in overheidsprocessen. (ApplicationCollaboration) Generieke digitale infrastructuur (GDI) Groepering van landelijke portalen gericht op informatieverstrekking en dienstverlening aan inwoners en ondernemers (ApplicationCollaboration) Dienstverlening Groepering van landelijke voorzieningen voor het beschikbaarstellen van basisgegevens voor gebruik in overheidsprocessen. (ApplicationCollaboration) Gegevens Groepering van landelijke voorzieningen voor het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven (ApplicationCollaboration) Identificatie en authentificatie Zaken zijn altijd van een bepaald Zaaktype. In een zaaktype wordt voor een groep gelijksoortige zaken gespecificeerd hoe de afhandeling moet verlopen en welke gegevens er per zaak moeten of kunnen worden vastgelegd. Deze zaaktypen worden vastgelegd in een Zaaktypenregistratiecomponent. Dat is de bron waaruit verschillende applicaties de actuele (en historische) versies van een zaaktype kunnen ophalen. Dit geldt niet alleen voor generieke of specifieke Zaakafhandelcomponenten, maar ook voor bv. een Relatiebeheercompomponent die voor een nieuwe aanvraag wil weten welke zaaktypen hierbij hoort. (DataObject) Zaaktypegegev- ens Groepering van landelijke voorzieningen gericht op informatieuitwisseling tussen overheidsorganisaties en/of ketenpartners (ApplicationCollaboration) Interconnectivit- eit AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 15-04-2021 12:45:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 15-04-2021 12:45:52 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
ArchiMate_Collaboration.png
Naam  : Generieke digitale infrastructuur (GDI)
Definitie  : De GDI is een groepering van digitale producten, standaarden en voorzieningen voor het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid en de beschikbaarheid van een aantal basisgegevens voor het gebruik in overheidsprocessen.
GEMMA subtype  : Buitengemeentelijk
GEMMA type  : Groep
Object ID  : b128870d-5d05-4f3a-92f2-c0ece8d976ec
Object ID  : b128870d-5d05-4f3a-92f2-c0ece8d976ec
Object ID_nl  : b128870d-5d05-4f3a-92f2-c0ece8d976ec
Original ID  : id-b128870d-5d05-4f3a-92f2-c0ece8d976ec
Semanticsearch  : generieke digitale infrastructuur (gdi)
Relaties  :  Omvat:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...