Interconnectiviteit

ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
ArchiMate_Collaboration.png
Naam  : Interconnectiviteit
Definitie  : Groepering van landelijke voorzieningen gericht op informatieuitwisseling tussen overheidsorganisaties en/of ketenpartners
GEMMA subtype  : Buitengemeentelijk
GEMMA type  : Groep
Object ID  : a18a6fd2-4282-4e39-b6a2-437f1efdd3e9
Object ID  : a18a6fd2-4282-4e39-b6a2-437f1efdd3e9
Object ID_nl  : a18a6fd2-4282-4e39-b6a2-437f1efdd3e9
Original ID  : id-a18a6fd2-4282-4e39-b6a2-437f1efdd3e9
Semanticsearch  : interconnectiviteit
Relaties  :  Omvat:
Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...