Gegevens

ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
ArchiMate_Collaboration.png
Naam  : Gegevens
Definitie  : Groepering van landelijke voorzieningen voor het beschikbaarstellen van basisgegevens voor gebruik in overheidsprocessen.
GEMMA subtype  : Buitengemeentelijk
GEMMA type  : Groep
Object ID  : 4138399a-da3e-4076-a52a-ebaf2e590087
Object ID  : 4138399a-da3e-4076-a52a-ebaf2e590087
Object ID_nl  : 4138399a-da3e-4076-a52a-ebaf2e590087
Relaties  :  Omvat:


Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: