KV07 Registreren en delen van zaken view

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > KV07 Registreren en delen van zaken view
KV07 Registreren en delen van zaken view
Applicatieservice voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens. Deze applicatieservice levert zowel diensten aan de specifieke applicatieservices van de gemeente (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de applicatieservices voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken) (ApplicationService) Registreren en delen van zaken Applicatieservice voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. (ApplicationService) Registreren en delen van zaaktypen Applicatieservice voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaakgegevens. (ApplicationService) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigenvan zaken Applicatieservice voor het genereren en uitgeven van unieke zaakaanduidingen (ApplicationService) Genereren unieke zaakaanduidingen Applicatieservice voor het configureren van zaken op basis van een zaaktype. Nieuwe zaken worden op basis van de inhoud van het bijbehorende zaaktype voorzien van mijlpalen, resultaattypen, doorlooptijden etc. (ApplicationService) Automatisch configureren van zaken Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatalogusco- mponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecompo- nent AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 08-11-2022 18:03:34 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 08-11-2022 18:03:34 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
ArchiMate-view KV07 Registreren en delen van zaken view
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-36304e01-624a-4cee-8134-93bddf695690
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : KV07 Registreren en delen van zaken view
Object ID  : 36304e01-624a-4cee-8134-93bddf695690
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Katern - Verbinden
Viewtype  : Illustratie
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Object ID  : 36304e01-624a-4cee-8134-93bddf695690
Object ID_nl  : 36304e01-624a-4cee-8134-93bddf695690
Original ID  : id-36304e01-624a-4cee-8134-93bddf695690
Semanticsearch  : kv07 registreren en delen van zaken view
Elementen  : 
Relaties  :